Nieuwsbrief

Geen loslopende honden in de natuur

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen: loslopende honden en natuur, die twee gaan niet goed samen. Regelmatig jagen loslopende honden op Landgoed Eyckenstein achter reeën aan en soms leidt dit tot de dramatische dood van de reeën. De foto’s hiernaast laten een reegeit en haar kalfje zien. Zij lagen bij elkaar,…

Lees meer

Interview met Luuk Schouten

Sinds voorjaar 2006 is de historische moestuin van Eyckenstein in gebruik door biologische tuinder Luuk Schouten, onder de naam Tuinderij Eyckenstein. Ondertussen is hij niet meer weg te denken. De hoogste tijd voor een interview met Luuk. Hoe het is gekomen Van huis uit is Luuk Schouten (1966) bioloog, hij heeft in Wageningen Biologie gestudeerd,…

Lees meer

Hout voor onderhoud

Afgelopen wintermaanden is er bij Landgoed Eyckenstein 100 m3 haardhout verkocht en opgehaald. Daar zijn wij bijzonder blij mee. Mede door deze bijdrage is het landgoed de komende jaren beter in staat om het onderhoud op het landgoed verder uit te bouwen en een aantal cultuurhistorische elementen te behouden. Het hout is afkomstig van stormschade,…

Lees meer

NLdoet en Buitenwerkdag

Een oude dichtgemetselde grafkelder, verlaten, midden in een groot bos, zal bij veel mensen tot de verbeelding spreken. Op Landgoed Eyckenstein is zo’n grafkelder te vinden. Hij is begin negentiende eeuw aangelegd door Maurits Eyck, een telg uit de familie Eyck, die vóór de familie Van Boetzelaer eigenaar van Eyckenstein was. Op 16 maart was…

Lees meer

Vogelexcursie op Eyckenstein

Twee jaar geleden kregen we een zeer hoge waardering voor de vogelexcursie op Landgoed Eyckenstein, gegeven door Gert Prins, gecombineerd met cultuurhistorische uitleg door Lex van Boetzelaer. Heeft u die excursie gemist, dan krijgt u nu een herkansing. Op zaterdag 6 april wordt er weer een gecombineerde vogelexcursie gegeven. U moet hiervoor wel vroeg uit…

Lees meer

Voortgang restauratie Koude bak

Het restauratieproject van de Koude bak in de moestuin van Eyckenstein is al in een ver stadium. In de nieuwsbrief van september lieten we u zien dat de rijgoten voor en achter de Koude bak al gereed zijn. Nu kunnen we melden dat de tilinstallatie, die door die goten over de Koude bak heen en weer kan…

Lees meer

Sporen van de ijstijd op Eyckenstein

Over het noordelijke deel van Landgoed Eyckenstein ligt een keten van heuveltjes en dalletjes. Vaak wordt dit reliëflandschap toegeschreven aan vroegere zandverstuivingen in de tijd dat er nauwelijks begroeiing was. Nader onderzoek laat zien dat er hoogstwaarschijnlijk een andere oorzaak moet zijn geweest. In de voorlaatste ijstijd kwam de enorme ijslaag vanuit het noorden tot…

Lees meer

Onderzoek naar de Folly van Pan

Ten oosten van de Eikensteeg op Landgoed Eyckenstein zijn de resten te vinden van wat eens een imposante folly moet zijn geweest. Wat is de achtergrond van deze folly? Tijdens onderzoek voor het schrijven van het boek ‘Eyckenstein, op de grens van zand en veen’ (2010) stuitte historicus Ronald van Immerseel in een archief op…

Lees meer

Gekloofd en gedroogd hout te koop op Landgoed Eyckenstein

Op Landgoed Eyckenstein is gekloofd hout te koop, dat op natuurlijke wijze is gedroogd. In het kader van de duurzame ontwikkeling van de natuur op Landgoed Eyckenstein worden periodiek activiteiten uitgevoerd om de kwaliteit van het landgoed op een hoger niveau te brengen. Zieke en/of onveilige bomen moeten worden geveld. Andere bomen moeten wijken om bijvoorbeeld toekomstbomen,…

Lees meer

Baron Van Boetzelaer viert 100e verjaardag

Groot feest! Op 23 november werd R.W. baron van Boetzelaer, eigenaar van Landgoed Eyckenstein, honderd jaar. Wat een bijzondere mijlpaal. We kunnen hem waarschijnlijk als de oudste Van Boetzelaer aller tijden beschouwen. In het hele geslachtsregister vanaf 1250 is ons namelijk geen andere Van Boetzelaer bekend die de honderd jaar gehaald heeft. Natuurlijk hebben we…

Lees meer