Natuur op Eyckenstein

 

Landschap

Eyckenstein ligt op de grens van de hogere droge zandgronden en de lagere natte veengebieden. Dat maakt het landschap zeer gevarieerd. De ontstaansgeschiedenis is nog steeds in het landschap kunt terugzien in de vorm van oude sloten en greppels, lanen en andere landschapselementen. Al deze elementen herinneren aan vroegere ontginningen en de daarop volgende menselijke activiteiten.

Meer over het landschap 

Bos

In de uitgestrekte bossen van Eyckenstein kunt u eindeloos wandelen, fietsen en kinderen kunnen er spelen. De bossen van Eyckenstein gaan ongemerkt over in andere landgoederen en sluiten aan op Lage Vuursche en Hollandse Rading.

De gevarieerde ondergrond heeft ook zijn weerslag op de bossen. In het zuidwesten groeit voornamelijk loofbos, terwijl dit naar het noordoosten steeds meer in naaldbos overgaat met een heideveld. Zo biedt het bos steeds weer nieuwe verrassingen.

Meer over het bos 

Flora en Fauna

Door de overgang van droge zandgrond naar natte veengrond is er op Eyckenstein een gevarieerde flora ontstaan. Op het landgoed kan de natuur zich grotendeels zelfstandig ontwikkelen. In oudere bosvakken is een rijke onder-begroeiing ontstaan, die een goede schuilplaats aan dieren biedt.

Wie Landgoed Eyckenstein bezoekt heeft grote kans om dieren waar te nemen, zoals reeën en vele soorten vogels. Met wat meer geluk zie je ook zeldzame soorten, als de das, de raaf, de zwarte specht of de hazelworm.

Meer over de flora en fauna

 

Bent u geïnteresseerd in natuur? Wellicht vindt u het dan leuk om mee te helpen op een buitenwerkdag. Wij werken dan aan het herstel en onderhoud van het landgoed.

Vertel mij meer over de buitenwerkdagen