Restauraties

 

Eyckenstein_restauratie_kassen

Het landgoed en de opstallen vragen voortdurend aandacht. Echter soms zijn onderdelen van het complex toe aan een grondiger restauratie.

De afgelopen jaren zijn een aantal gebouwen en het Springer park gerestaureerd. Zo is in 2006 het koetshuis opgeknapt en hebben er aanpassingen plaats gevonden waardoor het beter geschikt is gemaakt voor bijeenkomsten. Het grote huis heeft voor het laatst in 2003 een restauratie ondergaan. In 2010 is gestart met het herstel van het park , ontworpen door Leonard Springer. De jongste restauratie is het weer in oude staat terugbrengen van de twee historische kassen in de moestuin. In september 2015 vond de feestelijke opening plaats.

Zonder subsidies en donaties kunnen de restauraties niet gerealiseerd worden. Ook u kunt een bijdrage geven aan de in stand houding van het landgoed door bijvoorbeeld Vriend te worden van de Stichting Vrienden van Eyckenstein. Uw bijdrage wordt besteed aan toekomstige projecten.

Doneer ook

Word vriend van Eyckenstein en draag met uw gift bij aan het herstel en voortbestaan van dit prachtige landgoed.

Ik word Vriend van Eyckenstein