Herstel van het Springer-park

 

Bij de restauratie van het Springerpark is het doel geweest de zo kenmerkende elementen uit het ontwerp van Leonard Springer terug te brengen. Springer ontwierp een park in Engelse landschapsstijl. Eind 2010 is er door tuin- en landschapsarchitecten van Copijn Utrecht een plan gemaakt voor herstel van het historische Springerpark, gebaseerd op eerder onderzoek door de Stichting Particulier Historische Buitenplaatsen (PHB).

Het plan omvatte o.a. terugbrengen van de golvende lijnen, spelen met niveauverschillen, herstellen van oude zichtassen, herstellen van oude heestergroepen, terugbrengen van beeldvormende bomen en opruimen van opschot. Ook is er ruimte gecreëerd en er zijn stinzenplanten (boshyacinten) en pluimhortensia’s geplant. Groepen Rhododendrons, afgewisseld met Toverhazelaars (Hamamelissen), zijn aangeplant om het effect van doorzichten te versterken. Het dichtgegroeide glooiende landschap is teruggebracht in de door Springer ontworpen staat, waarmee hoogteverschillen geaccentueerd worden. Aan de westzijde van de vijver achter het huis zijn struikkastanjes geplant om het beeld aan deze kant van de vijver dicht te houden, zoals het door Springer bedoeld is.

Eerder in 2003 zijn er parkelementen gerestaureerd.

Drie zichtlijnen hersteld en geschoond:

– Vanaf Eyckenstein gezien rechts langs Klein Eyckenstein
– Vanaf de Gezichtslaan in Bilthoven naar Eyckenstein
– Vanaf Eyckenstein naar de Grote Laan in het bos

De sloot en het jaagpad, die vanaf de vijver richting het Noorden lopen, worden elk jaar onder een dikke laag bladeren bedolven. Uitgebreide opschoning was nodig. In het bos zijn enkele, overgroeide, paden van opslag vrijgemaakt.

Aan de voorzijde van het huis zijn medaillons aangebracht waarin in het voorjaar duizenden crocussen het beeld opvrolijken.

Eyckenstein_Herstel_2011-2012_bloemenperk_na_herstel

De stichting PHB heeft destijds onderzoek gedaan naar het verleden van Eyckenstein. In de zomer van 2004 stuitte men op archieven van de familie Eyck, met daarin een dagboek van mr. Maurits Jacob Eyck van Zuylichem. Het dagboek beschreef nauwkeurig hoe en wanneer allerlei werkzaamheden op het landgoed verricht zijn, waarom bij aanplantingen de betreffende boomsoorten gebruikt zijn, wat ze na de kap opgeleverd hebben enzovoorts.

Bruggen

Eén van de speelse thema’s die Springer in zijn tuinontwerp toegepast heeft, is het gebruik van knuppelbruggen. De leuningen zijn van boomstammetjes (knuppels) gemaakt. Er liggen drie knuppelbruggen, die al lange tijd verdwenen waren. De twee verdwenen bruggen over de zinksloot waren goed te zien op een oude topografische kaart. Van de bolle brug is op een oude foto te zien dat het een knuppelbrug was. De andere was een lage vlakke brug. Twee bruggen zijn altijd in gebruik gebleven. In 2005 zijn er twee opnieuw aangelegd en in 2008 de derde.

In 2008 nog twee andere (platte) bruggen gebouwd. Eén ter hoogte van boerderij De Tolboom langs de Eikensteeg en één een stuk verder het bos in, op een plek waar veelvuldig door de droge sloot gereden werd, waardoor er een ongewenst pad door de sloot ontstaan was.

In 2005 zijn de hoge en lage knuppelbrug opnieuw gebouwd.

Knuppelbrug met rhodo's

Eyckenstein_Knuppelbrug_laag_20050301

Knuppelbrug achter het Koetshuis

Ook over de sloot achter het Koetshuis, die vanaf de Mauritshoeve naar de vijver loopt, was een knuppelbrug onderdeel van het oorspronkelijke ontwerp. Dit was er één die met blauweregen begroeid was. In 2008 is deze weer opgebouwd en wederom van blauweregen voorzien. Al het hout wat voor deze brug gebruikt is is natuurlijk uit het bos van Eyckenstein afkomstig. Ter plekke werden de gewenste balken en planken gezaagd.

Eyckenstein_Knuppelbrug_aanleggen_20080115

Aanleg knuppelbrug achter het Koetshuis

Eyckenstein_Knuppeltjesbrug-langs-Eikensteeg-20081015

Knuppelbrug (op de achtergrond is de Mauritshoeve te zien)

Herstel historisch Springer-park op Landgoed Eyckenstein met behulp van Provinciale en Europese subsidie.

Het uitvoeren van dit Springer-herstelplan is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Provincie Utrecht, “De uitvoering van het project wordt gesubsidieerd in het kader van de Agenda Vitaal platteland van de Provincie Utrecht” en de Europese Unie, “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.

De herstelwerkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd in 2011 en 2012.

 

Beeldmerk-Provincie-Utrecht

 

Beeldmerk-Europese-Unie

 Doneer ook

Word vriend van Eyckenstein en draag met uw gift bij aan het herstel en voortbestaan van dit prachtige landgoed.

Ik word Vriend van Eyckenstein