Schenken en nalaten

Eyckenstein-schenken-en-nalaten

Draagt u Landgoed Eyckenstein en cultureel erfgoed een warm hart toe?

Een deel van uw vermogen nalaten of schenken aan de Stichting Vrienden van Eyckenstein is een mogelijkheid om dit mooie cultureel erfgoed te helpen in stand te houden. De Vrienden van Eyckenstein helpen de eigenaar bij de instandhouding met fysieke en geldelijke bijdragen.

De doelstelling van de Vrienden van Eyckenstein is: het coördineren en aansturen van vrijwilligers die niet- commerciële werkzaamheden verrichten op Landgoed Eyckenstein, waaronder het in stand houden van natuur en cultureel erfgoed; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting beoogt niet het maken van winst

De stichting verricht de volgende werkzaamheden: het werven van fondsen en vrijwilligers en het uitvoeren van werkzaamheden op het landgoed.

De Stichting Vrienden van Eyckenstein is een ANBI Stichting. Daarmee zijn giften aftrekbaar. Meer informatie hierover staat op de website van de Belastingdienst.