Vrienden van Eyckenstein

 

Waarom de Stichting?

Het is in de huidige tijd steeds moeilijker om een landgoed goed te onderhouden en voor bezoekers aantrekkelijk te houden. Door een terugtredende overheid en teruglopende opbrengsten van het landgoed zijn er minder mogelijkheden. Eigenaren gaan op zoek naar nieuwe bronnen voor instandhouding. In 2012 is daarom de Stichting Vrienden van Eyckenstein opgericht. De Stichting Vrienden van Eyckenstein helpt het landgoed bij de instandhouding van het landgoed. Met het werven van fondsen en vrienden kunnen de cultuurhistorische elementen, waaronder ook natuurhistorische elementen vallen, onderhouden of hersteld worden. De Stichting wil ook de band tussen Landgoed Eyckenstein en de bewoners in de regio versterken.

Het laatste project waar de Vrienden van Eyckenstein aan hebben bijgedragen was de restauratie van de twee kassen in de moestuin.

 

Word ook Vriend van Eyckenstein!

U kunt op verschillende manieren vriend van Eyckenstein worden en zo uw bijdrage leveren:

Financiële steun

Uw steun draagt bij aan een aantrekkelijke woon- en recreatieve omgeving. Uw gift kunt u overmaken op rekeningnummer NL91ABNA0551124113, t.n.v. Stichting Vrienden van Eyckenstein. De stichting heeft de ANBI-status. Giften aan de Stichting zijn daarom aftrekbaar.

Meehelpen

Vrienden kunnen ook vier zaterdagen per jaar fysiek mee helpen op het landgoed bij onderhoudswerkzaamheden. Denk hierbij aan het opschonen van lanen, het onderhouden van heideveldjes, snoeiwerkzaamheden, het inplanten van bosvakken, enz. Zo leert u het landgoed op een andere manier kennen. Meer informatie over de buitenwerkdagen.

Nieuwsbrief

Als Vriend van Eyckenstein ontvangt u vier keer per jaar een nieuwsbrief met nieuws, activiteiten en wetenswaardigheden over het landgoed.

Wie zit er in het bestuur van de stichting? Activiteiten, jaarverslagen en contactgegevens.

Meer over de stichting 

Ja, ik word Vriend

Aanhef (verplicht)

Voornaam of voorletters (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Bedrijf

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Eventuele opmerkingen