December 2016


Uitgewerkte resultaten broedvogelonderzoek. Welke broedvogel komt het meeste voor?

Afgelopen broedseizoen heeft er een uitgebreid broedvogelonderzoek plaatsgevonden. Gert Prins heeft ondertussen de resultaten uitgewerkt en deelt deze graag met u. Landgoed Eyckenstein blijkt een broedvogelrijk gebied te zijn. Welke broedvogels komen het meeste voor? En welke zeldzame soorten broeden er op Eyckenstein? U kunt het allemaal in dit artikel lezen.

Meer over de resultaten van het broedvogelonderzoek

Broedvogelonderzoek kaart glanskop - 130


Nieuwe calamiteitenweg over Landgoed Eyckenstein

Stel: in de nabijgelegen dorpen Hollandsche Rading of Lage Vuursche vindt een grote ramp plaats! De Veiligheidsregio Utrecht van de Brandweer en de gemeentes De Bilt en Baarn hebben daar samen over nagedacht en zijn tot de conclusie gekomen dat er voor zo’n uitzonderlijke gebeurtenis voor beide dorpen een vluchtweg moet zijn. Voor deze vluchtweg is een bosweg over Landgoed Eyckenstein gekozen.

Meer over de calamiteitenweg over het Landgoed

Calamiteitenroute slagboom - 130


Ruiterpadenstelsel op Eyckenstein voltooid

Voor de Utrechtse Heuvelrug is een Knooppuntenkaart van ruiter- en menpaden gemaakt, waarvan enkele paden over Landgoed Eyckenstein lopen. Voor de verbetering van het netwerk is er onlangs op Eyckenstein een extra paardenpad aangelegd, zodat ruiters en menners niet meer door de dorpskern van Lage Vuursche hoeven. De gebruikers blijken hier enthousiast over te zijn.

Meer over de voltooiing van het ruiterpadenstelsel

Paardenpad a - 130


Vernieuwde bloemperken voor het huis

Afgelopen periode is er gewerkt aan het vernieuwen van het bloemperk in het gazon voor het landhuis. Omdat de bloei te eenzijdig en te kortstondig bleek te zijn, is er nu veel aandacht besteed aan spreiding van de bloei in de tijd en aan een gevarieerdere opbouw. In dit artikel kijken we ook verder terug in het verleden en ziet u sinds wanneer er sprake is van een bloemperk.

Meer over de vernieuwde bloemperken

Bloemenperk aanleg 2016 - 130

 


Stevig werk verricht op de buitenwerkdag op 5 november

Onze vrijwilligers hebben op de laatste buitenwerkdag van 2016 flink hun spieren kunnen gebruiken. De reusachtige rode beuk, waar we in de vorige nieuwsbrief over schreven, is voor een deel al in grote blokken hout gezaagd en gekloofd. Om de omgeving weer vrij te maken voor nieuwe aanplant, hebben we daar zo veel mogelijk alle blokken en takken verwijderd.

Meer over de buitenwerkdag

Buitenwerkdag 20161105 groepsfoto - 130