maart 2018


Sneeuw

Begin december afgelopen jaar kregen we het eerste dikke pak sneeuw al over ons heen. Dit leverde een sprookjesachtig landschap op. U heeft er vast zelf ook van genoten. Geniet ook van de mooie beelden op Eyckenstein.

Meer over de sneeuw

sneeuw-2017-01-130


Hoe heeft het landgoed de uitzonderlijke weersomstandigheden doorstaan?

Afgelopen winter heeft ons land meerdere keren met weersomstandigheden te maken gehad die voor onze land niet alledaags zijn. In december viel er in een paar dagen tijd meer dan twintig cm sneeuw. En in januari raasde er twee keer een storm over ons land, waarvan de hevigste op 18 januari. Hoe hebben de bossen van Eyckenstein deze natuurkrachten doorstaan?

Meer over de gevolgen van het weer


Zestig studenten Wageningen bezoeken Eyckenstein

Schrijf een businessplan voor Landgoed Eyckenstein. Dat is de opdracht die zestig studenten aan de Universiteit Wageningen meekregen voor hun bezoek aan het landgoed. Ze kregen een dag lang de gelegenheid om op Eyckenstein veel kennis op te doen en vragen te stellen. Daarna keerden ze terug om hun opdracht uit te werken.

Meer over de studenten op Eyckenstein

studenten-e-093226-130


Utrechtse Heuvelrug, één groot Nationaal Park

Wie regelmatig de Utrechtse Heuvel bezoekt, merkt vrij snel op dat deze een heel eigen karakter heeft. Kenmerkend van de Heuvelrug is het bijzondere samenspel van natuur, landschap en cultureel erfgoed. Al lange tijd bestaat de wens om dit op één na grootste bosgebied van Nederland onder te brengen in één groot Nationaal Park. Daarin is nu een belangrijke stap gezet, op Eyckenstein.

Meer over het Nationaal park

intentie-utrechtse-heuvelrug-130


Uitbreiding landgoed met 3,5 ha door schenking

In januari mochten we ons verheugen in een hele bijzondere schenking: 3,5 ha bos langs de Oude Gezichtslaan in Bilthoven. Het bos ligt in het gebied dat tot 1934 nog bij Eyckenstein hoorde. Schenker is dus een familielid van de familie Van Boetzelaer, die het belangrijk vindt dat de grond weer bij Eyckenstein komt. Wij zijn hem zeer dankbaar voor dit geweldige gebaar!

Meer over de schenking

kaartje-grond-oude-gezichtslaan-met-lijnen-130


Boomhutten op Eyckenstein?

Op Eyckenstein zijn we voortdurend bezig met plannen voor de toekomst. In het noorden van het landgoed wordt een stuk landbouwgrond omgevormd naar heide. Een deel van deze omvorming wordt gefinancierd door de Provincie Utrecht. Om het andere deel te kunnen bekostigen, zijn er plannen om een stuk productiebos te bestemmen voor een zeer kleinschalig recreatieparkje met een vijftal boomhutten.

Meer over de boomhutten

boomhut-bosb-130


Activiteiten bij de biologische boeren en tuinders op Eyckenstein

De drie biologische boeren op landgoed Eyckenstein, Boerderij Eyckenstein, Tuinderij Eyckenstein en Agnes Kruiden organiseren in het voorjaar van 2018 tal van activiteiten. Hier vindt u een greep uit die activiteiten.

Meer over de biologische activiteiten

bioactiviteiten-luuk-130


Vrijwilligers aan het werk

Landgoed Eyckenstein maakt veel gebruik van vrijwilligers voor onderhoudswerkzaamheden in het park en bos. Er zijn twee eigen ploegen, waarvan één elke dinsdag werkt en de ander (de buitenwerkdagen) vier keer per jaar op een zaterdag. De vrijwilligers ervaren er altijd veel voldoening in om samen buiten in de natuur bezig te zijn.

Meer over de vrijwilligers

dinsdagploeg-20180109_133357-130