Verdwenen Berkenstein

 

Eyckenstein_Berkenstein1850
Berkenstein-op-kaart-1876
Kaart Eyckenstein Berkenstein

 

Afbeelding 1: De enige afbeelding van Berkenstein die ons bekend is. Het is één van de ruim vijftig tekeningetjes die Maurits Jacob Eyck van Zuylichem in 1850 (op 87-jarige leeftijd) op een lint maakte van alle bouwwerken die toen in zijn bezit waren. Het lint is nu in bezit bij één van zijn nazaten.

Afbeelding 2: Op de kaart van het hele landgoed Eyckenstein die bij de verkoop in 1876 van de familie Eyck aan de familie Van Boetzelaer hoorde, staat Berkenstein aangegeven als “Villa  Berkenstein” (kadastraal nummer 437).

Afbeelding 3: Locatie Berkenstein

Aan de zuidzijde van de Dorpsweg, even ten westen van het landhuis Eyckenstein, heeft ooit een groot huis gestaan dat Berkenstein heette. Via de families Gerobulus en Van Poolsum is het door vererving in 1765 bij de familie Swaving terecht gekomen. Blijkbaar heeft de familie Eyck van  Zuylichem Berkenstein later weer aangekocht, want in hun tijd heeft daar een dochter van deze familie gewoond. Het gebouw is door Mr. Willem Carel baron van Boetzelaer uiteindelijk omstreeks 1900 gesloopt. Verder is er vrijwel niets over bekend. Wel is duidelijk dat de moestuin en de arbeiderswoning op dorpsweg 264 in die tijd tot Berkenstein behoorden. Het is heel goed mogelijk dat Berkenstein naar Geertruijt van Berck genoemd is, die getrouwd was met Johannes Gerobules.

Nauwkeurige jaartallen zijn niet bekend, maar vermoedelijk is Berkenstein omstreeks 1700 gebouwd. Eind vorige eeuw is met behulp van peilingen vastgesteld dat de funderingen van Berkenstein nog onder de grond aanwezig zijn.