Natuur op Eyckenstein

 

Landschap

Eyckenstein ligt op de grens van de hogere droge zandgronden en de lagere natte veengebieden. Dat maakt het landschap zeer gevarieerd. Wat het nog interessanter maakt, is dat u eeuwen van ontstaansgeschiedenis nog steeds in het landschap kunt terugherkennen in de vorm van oude sloten en greppels, lanen en andere landschapselementen. Al deze elementen herinneren veelal aan de vroegere ontginningen en de daarop volgende menselijke activiteiten.

Meer over het landschap 

Bos

In de uitgestrekte bossen van Eyckenstein kunt u eindeloos wandelen en kinderen kunnen er spelen. Voor fietsers en ruiters zijn er fiets- en ruiterpaden.

De landschappelijke variatie heeft ook zijn weerslag op de bossen. In het zuidwesten groeit voornamelijk loofbos, terwijl dit naar het noordoosten steeds meer in naaldbos overgaat, met zelfs een enkel heideveldje. Zo biedt het bos steeds weer nieuwe verrassingen.

Meer over het bos 

Flora en Fauna

Door de landschappelijke overgang van droge zandgrond naar natte veengrond is er op Eyckenstein een zeer gevarieerde flora ontstaan. Op het landgoed kan de natuur zich grotendeels zelfstandig ontwikkelen.

In de oudere bosvakken is daardoor een rijke onderbegroeiing ontstaan, die bovendien een goede schuilplaats voor dieren biedt.

Meer over de flora en fauna

 

Bent u geïnteresseerd in natuur? Dan vindt u het vast leuk om mee te helpen op een buitenwerkdag. Wij werken dan aan het herstel en onderhoud van het landgoed.

Vertel mij meer over de buitenwerkdagen