Zichtlijnen

In de tijd dat de familie Eyck op Eyckenstein woonde, hebben zij enkele zichtlijnen in de omgeving aangelegd. Zichtlijnen zijn open lijnen waarlangs men in de verte kan kijken. Bij voorkeur is een zichtlijn op een mooi object gericht. De zichtlijnen werken twee kanten op, vanaf het huis en naar het huis toe. De afbeeldingen tonen welke zichtlijnen de familie Eyck aangelegd heeft. De rode pijlen zijn zichtlijnen over een grote afstand, de blauwe over een kleinere afstand. Een gestippelde pijl is nu geen vergezicht meer.

Zichtlijnen
Eyckenstein_Luchtfoto_met_zichtlijnen_20030906

Zichtlijn 1 loopt over de Grote Laan tot aan het Boetzelaersveld. Hij is 2,3 km lang. Vanaf het Boetzelaersveld is het huis als klein wit vlekje te zien.

Zichtlijn 2  loopt over de Gezichtslaan, die in Bilthoven op de Soestdijkseweg uitkomt. Over de Gezichtslaan heen is de zichtlijn uiteindelijk op de toren van de Oude Hervormde Kerk in Zeist gericht, een kleine 9 km hemelsbreed vanaf Eyckenstein. Lees hieronder verder.

Zichtlijn 3 bestaat niet meer, maar was ooit op de Domtoren in Utrecht gericht. Het zicht erop is ontnomen door begroeiing met bomen.

Zichtlijn 4 is eveneens dichtgegroeid. Deze kortere zichtlijn was ten oosten langs Klein Eyckenstein gericht.

Zichtlijn 5  is ten westen langs Klein Eyckenstein gericht. Ook dit was een korte zichtlijn.

Gezichtslaan

Gezichtslaan
Eyckenstein_Gezichtslaan_1920
Eyckenstein_Gezichtslaan_richting_kerk_Zeist

In 1826 is Frans Nicolaas Marius Eyck van Zuylichem begonnen met de aanleg van de Gezichtslaan (zichtlijn 2) in het huidige Bilthoven-Noord als een ruim 2,5 kilometer lange oprijlaan vanaf de Soestdijkseweg (toen nog Prinsenlaan) naar het landhuis, een gebied dat in die tijd tot het landgoed behoorde. Officieel werd de naam Gezichtslaan in 1903 toegekend.

De Gezichtslaan was aanvankelijk onverhard, zoals ook op de oude ansichtkaart te zien is. Het deel vanaf de Soestdijkseweg tot aan de Albert Cuyplaan kreeg in 1918 een grindverharding. Aan weerszijden van dat deel is daarna het villapark Ridderoord (Bilthoven-Noord) ontstaan. Volgens de overlevering zijn er voor de verharding keien gebruikt afkomstig uit het Keienbos, een gedeelte van Eyckenstein waar veel zwerfkeien lagen.

De Gezichtslaan is uitgegroeid tot een drukke openbare weg. Alleen het noordelijke deel van ongeveer 1 km is voor langzaamverkeer en bestemmingsverkeer toegankelijk. Daar zijn twee boerderijen te vinden: boerderij De Avond en de boerderij van Meijerink.