Eyckenstein_bewoners

Bewoners

Van begin af aan is Eyckenstein door vooraanstaande families bewoond geweest. Over het algemeen hadden zij bestuursfuncties, zoals burgemeester of muntmeester, en hebben daarmee ook altijd invloed op de regionale geschiedenis gehad.

Een eeuw lang was Eyckenstein eigendom van de familie Eyck. Adriaan van Eyck, burgemeester van Utrecht, werd in 1777 eigenaar. De familie Eyck was echter geen naamgever van Eyckenstein. Het huis had deze naam al. Zijn zoon, Maurits, heeft veel invloed gehad op het uiterlijk van het huis. Hij koos voor een huis met Palladiaanse uitstraling.

Sinds 1876 is Eyckenstein in bezit van de familie Van Boetzelaer. Mr. Willem Carel baron van Boetzelaer, burgemeester van De Bilt, woonde vanaf 1878 permanent op Eyckenstein. Hij heeft het huis met een derde vergroot en verfraaiingen aangebracht. Ook heeft hij het Springerpark aangelegd. Het huis wordt nog steeds bewoond door nazaten van Willen Carel van Boetzelaer.

Wie hebben er door de eeuwen heen op Eyckenstein gewoond?