Vrienden br

Vrienden van Eyckenstein

Waarom een vriendenstichting?

Eyckenstein heeft een rijke historie.
In 2012 is de Stichting Vrienden van Eyckenstein opgericht met als doel te helpen bij de duurzame instandhouding van dit mooie cultuurhistorische landgoed met zijn prachtige bossen en landerijen. Met het werven van fondsen en vrienden kan de stichting bijdragen aan het onderhouden of herstellen van de natuur en het cultuurhistorisch erfgoed.

De Vrienden van Eyckenstein wil ook de band tussen Landgoed Eyckenstein en de bewoners in de regio versterken.

Het laatste project waar de Vrienden van Eyckenstein aan hebben bijgedragen was de restauratie van de "koude bakken" in de moestuin.
Opening en in ingebruikneming mei 2019.

Word ook vriend van Eyckenstein

U kunt op verschillende manieren vriend van Eyckenstein worden en zo uw bijdrage leveren

Financiële steun
Uw financiële steun draagt bij aan het instandhouden van cultureel erfgoed en een groene omgeving. Giften kunt u overmaken op rek.nr. NL91ABNA0551124113, t.n.v. Stichting Vrienden van Eyckenstein. De stichting heeft de ANBI-status, waardoor giften aan de Stichting aftrekbaar zijn.

Meehelpen
Vrienden kunnen fysiek mee helpen op het landgoed bij het onderhouden van de natuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opschonen van lanen, het onderhouden van heidevelden, snoeiwerkzaamheden, het inplanten van bosvakken. Zo leert u het landgoed op een andere manier kennen. Meer informatie: dinsdagwerkploeg  buitenwerkdagen.

Nieuwsbrief
Abonneer u op de nieuwsbrief en ontvang vier keer per jaar de gratis nieuwsbrief met nieuws, activiteiten en wetenswaardigheden over het landgoed.

Steunen en Nalaten

Een deel van uw vermogen nalaten of schenken aan de Stichting Vrienden van Eyckenstein is een mogelijkheid om dit mooie cultureel erfgoed te helpen in stand te houden. De Vrienden van Eyckenstein helpen de eigenaar bij de instandhouding met fysieke en geldelijke bijdragen.

Ja, ik word vriend

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.

Meer informatie over de Vriendenstichting; activiteiten, jaarverslagen, contactgegevens