Folly van Pan

In de periode van de familie Eyck, maakten zij voor het begraven van familieleden gebruik van een grafkelder op het landgoed. Maurits Jacob Eyck van Zuylichem heeft in 1811 dwars over de laan naar de grafkelder de Folly (Tempel) van Pan laten aanleggen. Zelf schrijft hij in zijn dagboek: de “Tempel van Pan bestaad in eenen ronden van 72 weymouths pijnen, verbeeldende de colommen, zijnde den buitenste cirkel beplant met berken en het binnenste met fijne sparren, voorts met 4 portaalen, overeenkomende met de diverse wandel en rijpaden terwijl het geheel op eene afstand de vertooning moet opleveren van eene groote tempel”.

Buitenplaatsen werden vaak opgesierd met elementen uit de klassieke oudheid, zoals bijvoorbeeld ook de zuilen voor het huis en zo ook deze tempel. Het was geen bedehuis, maar bedoeld als een romantisch stukje bos. De naam is waarschijnlijk gekozen, omdat Pan de Griekse god is van o.a. het woud en herders met hun kudde.

Folly-van-Pan-oude-kaart-overblijfsel-454

De afbeelding hiernaast is van een oude kaart waar de Tempel van Pan op aangegeven staat. De zwarte lijn is de Eikensteeg. Op de kaart zijn de vier doorgangen goed te zien als uitstulpingen in de ring. Wat nu nog over is van de Tempel van Pan, zijn enkele rond lopende ondiepe greppeltjes als overblijfsel van de ring, de rode lijnen op de afbeelding. Deze greppeltjes liggen verborgen achter en onder de begroeiing. De gele lijnen zijn de huidige paden die midden door de ring lopen.

Tijdens de Buitenwerkdagen is de opslag verwijderd en is er gewerkt aan het weer zichtbaar maken van de restanten van de Folly van Pan. Plannen zijn in voorbereiding om de Folly van Pan op een moderne manier weer in het landschap op te nemen.