202212 Grafkelder kleiner

Restauratie van de Grafkelder gaat van start

2022-12 In januari 2021 kreeg de oude Grafkelder in het bos van Landgoed Eyckenstein de status Rijksmonument. Nu is de tijd aangebroken om met de restauratie te beginnen. We hopen van harte dat we daarbij ook op uw bijdrage mogen rekenen.   In de jaren zeventig is er enkele malen grafschennis gepleegd. Toen we vorig…

202212 Aanplant kop klein

Bomen geplant voor klimaatadaptatie

2022-12 Op initiatief van Life Terra heeft Arbo Unie zo’n 800 boompjes op het landgoed aangeplant. Dit is gedaan als onderdeel van klimaatadaptatie, het voorbereid zijn op de verwachte klimaatveranderingen.   Klimaatverandering Steeds meer zien we het veranderende klimaat zich in de wereld voltrekken. Ook in Nederland zullen zich extremere weersomstandigheden voordoen, zoals langere droge…

202212 Broedvogeltelling landschap

Onderzoek ontwikkelingen natuur bij Boetzelaersveld

2022-12 Hoe mooi is het als natuurkenners zelf aanbieden om de ontwikkeling van de natuur op het landgoed te onderzoeken! Gert Prins en Theo Hövels, twee ‘oudgedienden’, onderzochten dit jaar vogels en planten in het natuurontwikkelingsgebied het Boetzelaersveld.   In 2019 en 2020 is het Boetzelaersveld omgevormd naar natuurvriendelijke gebied. Gert Prins deed in het…