Geen windmolens op Landgoed Eyckenstein!

Geen windmolens op Landgoed Eyckenstein!

2021-01 Gemeente De Bilt heeft als doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn. Een mooi streven, maar daar is natuurlijk wel wat voor nodig. Nu is de gemeente naarstig op zoek naar locaties die geschikt zijn voor het plaatsen van windmolens, als één van de middelen om die doelstelling te halen. Onlangs werd ons duidelijk…

Beeldend kunstenaar Ton Paauw op Landgoed Eyckenstein

Beeldend kunstenaar Ton Paauw op Landgoed Eyckenstein

2020-12 Waar een toevallige ontmoeting toe kan leiden! Lex van Boetzelaer liep op het landgoed zijn hond uit te laten en zag midden op een open vlakte iemand bezig met de takken van gerooide bomen. Een houtsprokkelaar…? Een natuuronderzoeker…? Eerst maar even vragen wie hij is. “Ik ben Ton Paauw, ik probeer een stoel te…

Onderzoeksresultaten bosmier op Eyckenstein

Onderzoeksresultaten bosmier op Eyckenstein

2020-12 In een onderzoek op de Utrechtse Heuvelrug naar de vorming van superkolonies door bosmieren heeft onderzoeker en mierendeskundige Arjan van den Bosch ook Landgoed Eyckenstein geïnventariseerd. Begin oktober publiceerde Van den Bosch het rapport van zijn onderzoek. En in een afzonderlijk rapport de resultaten op Eyckenstein. Wat zijn de bevindingen? Aan het begin van…