landgoedprodukten-kloofhout

Eyckensteins Kloofhout

Natuurlijk gedroogd en gekloofd hout

In het kader van de duurzame ontwikkeling van de natuur op landgoed Eyckenstein worden periodiek activiteiten uitgevoerd om de kwaliteit van het landgoed op hoger niveau te brengen.
Zieke of onveilige bomen moeten worden geveld. Andere bomen moeten wijken om bijvoorbeeld toekomstbomen, zoals monumentale Eiken, zich goed te laten ontwikkelen. Ook sneuvelen geregeld bomen door een zware storm.

Vanaf 2017 is een ploeg vrijwilligers op dinsdag aan de slag om diverse activiteiten op het landgoed uit te voeren. Daaronder valt ook het verwerken van bomen die in het kader van natuurontwikkeling of stormschade moeten wijken. Zo zijn afgelopen winter enkele 10-tallen kubieke meters hout gekloofd en in ringen gestapeld om maximaal te kunnen drogen op natuurlijke wijze.

Het gekloofde hout komt rond november beschikbaar. De verkoopdata worden bekend gemaakt in onze nieuwsbrief. Het betreft voornamelijk beuken- en eikenhout, dat een jaar is gedroogd. Het hout dient door geïnteresseerden zelf, na afspraak, te worden ingeladen vanuit de ringen op het landgoed. De opbrengst van het hout zal worden aangewend voor de instandhouding van het onderhoud van het landgoed en de cultuurhistorische elementen.

landgoedprodukten kloofhout 3
landgoedprodukten kloofhout 2