Privacy-beleid

Het privacy-beleid van de Stichting Vrienden van Eyckenstein, hierna “de Stichting”, is gebaseerd op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De Stichting verwerkt persoonsgegevens onder de volgende voorwaarden.

Doelen voor verwerking persoonsgegevens:

 • Verzending van de nieuwsbrief van Landgoed Eyckenstein of andere nieuwsfeiten gerelateerd aan Landgoed Eyckenstein
 • Uitnodiging voor vrijwilligersdagen op het landgoed
 • Uitnodiging voor informatiebijeenkomsten over het landgoed

Categorieën van personen van wie de Stichting gegevens verwerkt:

 • Iedereen die belangstelling heeft voor de ontwikkelingen op Landgoed Eyckenstein of dat eerder heeft laten blijken
 • Iedereen die zich aangemeld heeft voor de nieuwsbrief
 • Iedereen die zich aangemeld heeft om als vrijwilliger op het landgoed te werken
 • Bestuursleden van de Stichting Vrienden van Eyckenstein

Categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Mailadres
 • Organisatie (indien van toepassing)

Bewaartermijn van persoonsgegevens. Persoonsgegevens van een contactpersoon worden verwijderd:

 • Binnen een week wanneer een contactpersoon verzoekt om verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens
 • Maximaal drie jaar nadat er voor het laatst communicatie met de persoon is geweest in de vorm van
  • een nieuwsbrief
  • vrijwilligerswerk
  • een financiële bijdrage
  • persoonlijk contact in welke vorm dan ook

Technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen:

 • Firewall en virusscanner op de computer
 • Er worden (behalve op wettelijke en juridische gronden) geen persoonsgegevens naar buiten verstrekt
 • Alleen de Functionaris gegevensbescherming heeft toegang tot de persoonsgegevens