Park

Geschiedenis Park

Het huidige park, dat direct achter het landhuis ligt, is een ontwerp van de bekende tuinarchitect Leonard Anthony Springer. Van het park of de tuin daarvoor is in de archieven nog iets terug te vinden.

Rechtelanenstelsel vóór 1781

In de tijd van voorde familie Eyck op Eyckenstein kwam wonen, bestond de omgeving waarschijnlijk grotendeels uit heide- en stuifzandgebieden. Ergens in die periode is er om de toenmalige herenboerderij heen een rechtelanenstelsel aangelegd. Van oude kaarten weten we hoe dat eruit gezien moet hebben. Zo’n vijftig meter ten noorden van de huidige vijver lag een oost-west geörienteerde dwarslaan, de Beukendwarslaan. Noordelijker lag evenwijdig een tweede dwarslaan, de Eikendwarslaan. Tot 1800 lag tussen het huis en de Beukendwarslaan (gedeeltelijk over de huidige vijver heen) de moestuin. Op de aquarel van Eyckenstein in 1799 is de moestuin goed te zien. In 1800 is (ondertussen in de tijd van familie Eyck) deze moestuin naar het noorden verplaatst, tussen de twee dwarslanen in. Hier is hij tot 1881 in gebruik gebleven

Sterrenbos vanaf 1781

Adriaan Hendrik Eyck heeft in het rechtelanenstelsel ten noorden van de Eikendwarslaan een sterrenbos aangelegd. Dat was een bos met evenwijdig twee noord-zuid gelegen paden en daardoorheen twee diagonaal gelegen paden. Eén van de twee noord-zuid gelegen paden werd de Grote Huislaan genoemd. De eerder aangelegde Beukendwarslaan en Eikendwarslaan en meer noordelijk gelegen rechte paden zijn nog wel in gebruik gebleven.

 

 

De kaartjes hiernaast (links 1790 en rechts 1816) tonen duidelijk hoe het sterrenbos (de rode lijnen) er in verschillende tijden uitgezien heeft. Midden onderaan (rode blokje) ligt het landhuis.
De onderste gele lijn is de Beukendwarslaan en de bovenste gele lijn is de Eikendwarslaan. De groene lijn is de Eikensteeg en de paarse lijn de Grote Huislaan. Het op één na bovenste huisje rechts van de Eikensteeg is boerderij Eyckenstein.

In 1790 lag de moestuin vlak achter het huis. In 1816 lag hij tussen de Beukendwarslaan en de Eikendwarslaan in en kon de Grote Huislaan tot aan het huis doorgetrokken worden.

Geschiedenis Park Ster1
Geschiedenis Park Ster2

Gotische brug 1840

Geschiedenis Park brug

Maurits Jacob Eyck heeft op verschillende manieren het landgoed verfraaid. Zo heeft hij achter het huis een vijver gegraven op de plek waar die nu ook nog ligt. Het water stroomde vanuit het bos en vanaf het oosten achter het huis langs door de vijver naar de sloot die langs Dorpsweg ligt, naar het westen. Waar het water bij de Dorpsweg uitkomt was een waterval gebouwd.

Over de uitgang van de vijver heeft Eyck een mooie Gotische brug laten aanleggen, waar hij zelf een aquarel van maakte. De brug bestaat niet meer.

Kaart van 1872

Park militaire kaart 1910
Park_Militaire_Plattegrond_1910_

Hiernaast een deel van een oude militaire kaart (uitgave 1910). Op de uitgave-informatie staat: “Verkend in 1872. Hersien in 1906”. Hierop is onder de letters “ein” van “Eyckenstein” de moestuin te zien. Ondanks de vermelding “hersien” moet dit dus nog de situatie van 1872 zijn.

Te zien is dat er nu een soort vijver gegraven is, de halve cirkel. Deze is ook al op het tekeningetje tekeningetje uit 1832 te zien. De Eikendwarslaan is niet meer weergegeven en lijkt dus niet meer in gebruik te zijn.

Rechts van Eyckenstein is een groepje van drie gebouwen. De twee onderste zijn het Koetshuis en de Oranjerie. Van het derde gebouw is niet bekend wat het geweest is..

Park Plattegrond_1832

Springerpark vanaf 1882

In 1880 liet Willem Carel baron van Boetzelaer door de toen nog vrij onbekende tuinarchitect Leonard Anthony Springer het park rond Eyckenstein opnieuw ontwerpen.
Het park is aangelegd in de gemengde landschapsstijl.