Natuur op Eyckenstein

Landschap

Eyckenstein ligt op de grens van de hogere droge zandgronden en de lagere natte veengebieden.
Dat maakt het landschap zeer gevarieerd.

Bos

In de uitgestrekte bossen van Eyckenstein kunt u eindeloos wandelen en de kinderen kunnen er spelen

Flora en Fauna

Door de landschappelijke overgang van droge zandgrond naar natte veengrond is er op Eyckenstein een gevarieerde flora ontstaan.

Landschap

Eyckenstein ligt op de grens van de hogere droge zandgronden en de lagere natte veengebieden. Dat maakt het landschap zeer gevarieerd. De ontstaansgeschiedenis is nog steeds in het landschap kunt terugzien in de vorm van oude sloten en greppels, lanen en andere landschapselementen. Al deze elementen herinneren aan vroegere ontginningen en de daarop volgende menselijke activiteiten.

Bos

In de uitgestrekte bossen van Eyckenstein kunt u eindeloos wandelen, fietsen en kinderen kunnen er spelen. De bossen van Eyckenstein gaan ongemerkt over in andere landgoederen en sluiten aan op Lage Vuursche en Hollandse Rading.

De gevarieerde ondergrond heeft ook zijn weerslag op de bossen. In het zuidwesten groeit voornamelijk loofbos, terwijl dit naar het noordoosten steeds meer in naaldbos overgaat met een heideveld. Zo biedt het bos steeds weer nieuwe verrassingen.

Flora en Fauna

Door de overgang van droge zandgrond naar natte veengrond is er op Eyckenstein een gevarieerde flora ontstaan. Op het landgoed kan de natuur zich grotendeels zelfstandig ontwikkelen. In oudere bosvakken is een rijke onder-begroeiing ontstaan, die een goede schuilplaats aan dieren biedt.

Wie Landgoed Eyckenstein bezoekt heeft grote kans om dieren waar te nemen, zoals reeën en vele soorten vogels. Met wat meer geluk zie je ook zeldzame soorten, als de das, de raaf, de zwarte specht of de hazelworm.

Werkt u graag in de natuur? Wellicht vindt u het leuk om mee te helpen. Wij werken aan herstel en onderhoud van het landgoed.