Moestuin

Eyckenstein_moestuin-1024x175

Tegenover Eyckenstein, aan de zuidzijde van de weg, ligt de moestuin van ongeveer 1 hectare groot. De moestuin is een rijksmonument, maar ook enkele onderdelen hebben een eigen nummer gekregen; de twee kassen en de koude bak.

Oorspronkelijk behoorde de moestuin bij het huis Berkenstein, dat niet meer bestaat. Op de kaart van het landgoed is de moestuin in de uiterste hoek van het landgoed te zien.
Oorspronkelijk is de moestuin grotendeels ommuurd geweest. Nu staat er alleen nog een deel van de tuinmuur. Van de oorspronkelijke muur zijn nu nog slechts één zijde en twee zuilen van de poort over, die tot 2006 in slechte staat verkeerden. In 2006 is het overgebleven gedeelte gerestaureerd en is een deel van de verdwenen westzijde weer opgebouwd. Bij de restauratie zijn alle oude stenen zijn hergebruikt. Links naast de poort staat de Oranjerie.
De Oranjerie is rond 1880 gebouwd, daar werden niet winterharde planten neergezet in de koude maanden. Nu heeft Tuinderij Eyckenstein de oranjerie in gebruik. Ook kan de Oranjerie gebruikt worden voor kleinschalige bijeenkomsten.

Kassen

In de moestuin bevinden zich twee bijzondere kassen. De 19e eeuwse grote kas (de druivenkas) en de eveneens 19e eeuwse kleine kas (de orchideeënkas). De kleine kas heeft gebogen ramen. Beiden zijn rond 1880 gebouwd. In de Druivenkas staan nog steeds druivenplanten van het eerste begin of afleggers daarvan van het ras Blauwe Frankenthaler. De kleine kas is een aantal jaar daadwerkelijk gebruikt voor het kweken van orchideeën. Deze kas heeft ook een eigen verwarmingssysteem.

De kassen verkeerden jarenlang is slechte staat. Bij storm was het zelfs gevaarlijk om in de kassen te komen, vanwege het gevaar van vallende glasplaten. Voor de restauratie groeiden allerlei bijzondere varensoorten op de muren van kleine kas. Restauratie was daarom dringend nodig. In juni 2015 is de restauratie van de kassen in de moestuin afgerond. De kassen zijn in oude glorie hersteld. Van top tot teen zijn ze aangepakt: de fundering, het stuc- en metselwerk, het frame en de ramen zijn zo veel mogelijk origineel weer teruggeplaatst.In 2005 was de moestuin van Eyckenstein betrokken bij het project “Historische moestuinen met nieuwe opdracht” in opdracht van Stichting Gastvrije Aarde. Dit heeft er toe geleid dat de moestuin in 2006 in gebruik is genomen als biologische Tuinderij Eyckenstein door Luuk Schouten. In 2009 is de kruidentuin van Agnes Kruiden erbij gekomen.

Meer over Tuinderij Eyckenstein