Doelstelling en beleidsplan van de te Maartensdijk gevestigde Stichting Vrienden van Eyckenstein

 • De naam van de stichting:
  De naam van de stichting is Vrienden van Eyckenstein.
 • De stichting is ingeschreven:
  De stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 55331343.
 • Het bestuur van de stichting bestaat uit:
  - Otto van Boetzelaer (voorzitter)
  - Lex van Boetzelaer (secretaris / penningmeester)
  - Luuk Schouten (bestuurslid)
  - Ronald van Immerseel (bestuurslid)
  - Helene Blaak (bestuurslid)
  - Theo Ruijs (bestuurslid)
 • Het doel van de stichting is als volgt:
  De stichting heeft ten doel: het coördineren en aansturen van vrijwilligers die niet-commerciële werkzaamheden verrichten op Landgoed Eyckenstein, waaronder het in
  stand houden van natuur en cultureel erfgoed; en voorts al hetgeen met een en ander
  rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
  ruimste zin des woords. De stichting beoogt niet het maken van winst.
 • De stichting verricht de volgende werkzaamheden:
  - Het werven van fondsen en vrijwilligers
  - Het uitvoeren van werkzaamheden op het landgoed
  - Promotie en communicatie
 • De stichting werft de gelden als volgt:
  Zowel rechtstreeks als via advertenties en internet worden mensen en organisaties
  benaderd. Ze kunnen zich opgeven als donateur en/of als vrijwilliger voor
  werkzaamheden op het landgoed.
 • De stichting beheert haar vermogen als volgt:
  Vooralsnog heeft de stichting alleen een betaalrekening bij de ABN AMRO. Het bestuur
  beslist gezamenlijk over de besteding van middelen.
 • Het vermogen van de stichting wordt als volgt besteed:
  Uit het vermogen kunnen onder andere de kosten worden betaald van:
  - gereedschappen en apparaten voor de werkzaamheden op het landgoed
  - plantgoed
  - gemaakte onkosten, zoals reiskosten
  - de werving van fondsen en vrijwilligers
  - het organiseren van bijeenkomsten

Vastgesteld door het bestuur: 26 april 2021.