Kaarten

Huidige omvang van het landgoed

Landgoed in 1876

In 1876 is Eyckenstein door weduwe Elisabeth Charlotta Petronella van Boetzelaer – Both Hendriksen gekocht van Anne Brigitta Story van Blokland, weduwe van Frans Nicolaas Marius Eyck van Zuylichem. De rode lijnen op deze kaart tonen de grenzen van Eyckenstein in 1876, gebaseerd op de kadastrale kaart van de veiling van Eyckenstein. Met de groenen lijnen is het aaneengesloten deel van het huidige landgoed (exclusief elders gelegen delen) aangegeven. Eyckenstein had in 1876 een oppervlakte van ongeveer 700 ha en besloeg een groot deel van het huidige Bilthoven Noord. Ten zuiden van Eyckenstein grensde het aan landgoed Sandwijck, waar de familie Van Boetzelaer toen woonde.

Deel gereconstrueerde kaart uit 1699

Eyckenstein-Kaart-omgeving-1699

Op de plaats van Eyckenstein staat alleen de naam “Gerobulus” aangegeven, de familie die in die tijd (1651 – 1756) eigenaar van de toenmalige herenboerderij was.

Rechts onderaan staat vertikaal “Vianens Steegje Ofte Den Opstal” (Opstol?), genoemd naar de vorige eigenaren, de familie Van Vianen.
De huidige naam van dit pad, dat op de grens van Maartensdijk en Bilthoven loopt, is De Opstal.
Vanaf de “Martens Dyck”, die nu de Dorpsweg heet, gaat De Opstal naar het noorden over in wat tegenwoordig de Eikensteeg is.