ANBI-gegevens

Stichting Vrienden van Eyckenstein is een ANBI-instelling. Dat betekent dat giften die u aan de Stichting doet, voor de belasting aftrekbaar zijn.

Bankgegevens: IBAN NL91ABNA0551124113, t.a.v. Stichting Vrienden van Eyckenstein

De ANBI-gegevens van de Stichting vindt u hieronder.

Algemene gegevens

Activiteiten

Meer informatie over de activiteiten van de stichting staan op de volgende pagina’s:

Bestuurssamenstelling

  • O.M. (Otto) van Boetzelaer (voorzitter)
  • A.H. (Lex) van Boetzelaer (secretaris/penningmeester)
  • R.H.M (Ronald) van Immerseel (bestuurslid)
  • T. (Theo) Ruijs (bestuurslid) 
  • L.A.M. (Luuk) Schouten (bestuurslid)
  • E.A. (Ella) Prins (bestuurslid)

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun inzet.