Nieuws

Nieuwe toegangsborden

2019-12 Tientallen jaren hebben de bekende groene toegangsborden dienst gedaan. Ze vertellen u waar u zich op het landgoed aan dient te houden. Nu vinden we de tijd rijp om de borden te moderniseren. Wat is er veranderd? Hieronder ziet u links het oude en rechts het nieuwe toegangsbord.   Oud toegangsbord links, nieuw toegangsbord…

Lees meer

Koetsierswoning gerestaureerd

2019-12 Koetsen zijn al lange tijd niet meer in gebruik op Eyckenstein. Maar de Koetsierswoning herinnert ons er nog aan dat ze er in oude tijden wel degelijk geweest zijn. In die tijd waren de koetsier, de koets en de paarden bij elkaar in dit ene gebouw ondergebracht. Sinds het verdwijnen van de koetsen is…

Lees meer

Vandalisme en andere onwenselijkheden in het bos

2019-12 In de bossen van het landgoed wordt door veel mensen gerecreëerd, dat gaat bijna altijd goed, maar helaas niet altijd. Hieronder een verzameling van verschillende vormen van vandalisme, variërend van “moet dat nou?” tot “dit kan echt niet!”.   Brandstichting Meerdere malen hebben we brandplekken midden in het bos gevonden. Onbekenden hebben er vuur…

Lees meer

Uniek naslagwerk over kassen verschenen

2019-12 Nog nooit eerder is er waar ook ter wereld zo’n uitgebreid en degelijk kassenboek uitgegeven. Maar 22 november was het echt zo ver, de aanbieding van het boek “Kassen in Nederland 1650-1950 ; studie over de geschiedenis, de ontwikkeling en het behoud van plantenkassen”. Het naslagwerk van maar liefst 780 pagina’s met bijna 900…

Lees meer

Voortgang omvorming Boetzelaersveld

2019-12 De omvorming van het Boetzelaersveld begint de voltooiing te naderen. Zie ook onze vorige nieuwsbrief over de voortgang. Na alle werkzaamheden van afgraven en rooien zijn nu de werkzaamheden van zaaien en inplanten begonnen. Het landbouwgebied is ondertussen geheel ingericht, het heidegebied hopen wij binnenkort verder af te wikkelen. Het hele plangebied van het…

Lees meer

Herinneringen aan de ANWB-Landgoedkampen

2019-12 Vrijwilligers zijn van alle tijden. Tegenwoordig hebben we op het landgoed de verschillende vrijwilligersgroepen. Maar ook in de tweede helft van de vorige eeuw waren er op Eyckenstein vrijwilligers actief. Het was in die tijd wel iets anders georganiseerd. Enkele kinderen van toen blikken terug op de jaren ’60 en ‘70. In 1965 is…

Lees meer

Omvorming Boetzelaersveld naar natuur in volle gang

2019-10 De natuur in het noordelijke deel van Landgoed Eyckenstein krijgt een enorme impuls! Begin augustus is er begonnen met de omvorming van het landbouwgebied op het Boetzelaersveld naar natuur. Zie ook ons vorige nieuwsbrief. Nu vormt dit 11,5 ha grote gebied nog een behoorlijke obstakel voor de natuurverbinding tussen de zuidoostelijk gelegen Utrechtse Heuvelrug…

Lees meer

Eyckenstein tekent partnerschap Geopark Heuvelrug

2019-10 Vier jaar geleden is het initiatief genomen om de hele Heuvelrug en de natte randgebieden aan weerszijden gekwalificeerd te krijgen als Geopark. Initiatiefnemer Marc Hofstra heeft daartoe in 2017 de stichting Geopark Heuvelrug opgericht. Marc heeft als doelstelling dat de Utrechtse Heuvelrug door de UNESCO als geopark erkend wordt. en doet daarvoor het nodige…

Lees meer

Nachtvlindernacht op Eyckenstein

2019-10 Wist u dat er maar liefst tweeduizend soorten nachtvlinders in Nederland voorkomen. Niet zo verwonderlijk dus dat er op 30 en 31 Augustus een Nachtvlindernacht georganiseerd is. In de Moestuin van Eyckenstein hebben Jasper Rijsdijk en Luuk Schouten (beide van Tuinderij Eyckenstein) op 30 augustus hun eigen Nachtvlindernacht georganiseerd. Het was uitstekend vlinderweer, dus…

Lees meer

Buitenwerkdag in het teken van bramen rooien

2019-10 Vijftig jaar geleden waren er nog weinig bramen in het bos te vinden. In de achter ons liggende jaren is er steeds meer stikstof in de bodem gekomen. Daardoor ontstaat er op steeds meer plaatsen een weelderige bramengroei, vooral op plekken waar de bramen volop in het licht staan. Niet overal is dat erg,…

Lees meer