Archief voor december 2018

Voortgang restauratie Koude bak

Het restauratieproject van de Koude bak in de moestuin van Eyckenstein is al in een ver stadium. In de nieuwsbrief van september lieten we u zien dat de rijgoten voor en achter de Koude bak al gereed zijn. Nu kunnen we melden dat de tilinstallatie, die door die goten over de Koude bak heen en weer kan…

Lees meer

Sporen van de ijstijd op Eyckenstein

Over het noordelijke deel van Landgoed Eyckenstein ligt een keten van heuveltjes en dalletjes. Vaak wordt dit reliëflandschap toegeschreven aan vroegere zandverstuivingen in de tijd dat er nauwelijks begroeiing was. Nader onderzoek laat zien dat er hoogstwaarschijnlijk een andere oorzaak moet zijn geweest. In de voorlaatste ijstijd kwam de enorme ijslaag vanuit het noorden tot…

Lees meer

Onderzoek naar de Folly van Pan

Ten oosten van de Eikensteeg op Landgoed Eyckenstein zijn de resten te vinden van wat eens een imposante folly moet zijn geweest. Wat is de achtergrond van deze folly? Tijdens onderzoek voor het schrijven van het boek ‘Eyckenstein, op de grens van zand en veen’ (2010) stuitte historicus Ronald van Immerseel in een archief op…

Lees meer