Uitbreiding natuur langs Dassenbosje

2019-07

In het landbouwgebied ten westen van de Tolakkerweg in Hollandsche Rading ligt een nu nog geïsoleerd bosje, waarin zich de oudste nog bestaande dassenburcht in de provincie Utrecht bevindt. Landgoed Eyckenstein verwierf dit bosje vier jaar geleden om het voortbestaan van deze dassenburcht met een bijzondere geschiedenis voor de toekomst veilig te stellen.

Er zijn nu nieuwe ontwikkelingen rond deze dassenburcht. In samenwerking met Rijkswaterstaat (RWS) en gemeente De Bilt wordt hier gewerkt aan de ontwikkeling van ruim 8 ha nieuw bos. Het gaat hierbij om open en gevarieerd bos met hoge natuurwaarden ten Oosten van het Dassenbosje. Met de provincie zijn wij in overleg of wij gezamenlijk landbouwgrond ten zuiden van dit nieuwe natuurbos kunnen omzetten naar meer natuurlijke vormen van graslanden. Hiermee zou er meer uitloop voor de dassen maar ook vooral ruimte voor vogels en insecten gerealiseerd worden met voldoende biodiversiteit.

Wij hopen hierbij ook gebruik te kunnen maken van een provinciale aankoopregeling voor nieuwe natuur, die bedoeld is om robuustere natuur binnen het Nationaal Natuur Netwerk (NNN) te ontwikkelen. Met deze regeling wordt de waardedaling gecompenseerd van landbouwgrond die naar natuur wordt omgezet. Als dit mogelijk is, dan kan er vanuit het dassenbosje en het nieuw gerealiseerde bos een betere verbinding ontstaan met de aangrenzende natuur op Landgoed Persijn in het zuiden en in Noord-Holland in het noorden, die al onder het NNN vallen. Wij hopen van harte dat de plannen gerealiseerd kunnen worden om zo een kwaliteitsslag voor dit mooie en waardevolle gebied te maken.

 


Dassenbosje midden op de luchtfoto (bron: Google Maps)