Vogelexcursies gecombineerde met cultuurhistorische excursies

2019-07

Dit voorjaar zijn er net als twee jaar geleden twee excursies gegeven, een gecombineerde vogel- en cultuurhistorie-excursie. Op 6 april begon de excursie bij Tuinderij Eyckenstein, waar tuinder Luuk Schouten de aftrap deed, en op 11 mei was Boerderij Eyckenstein het startpunt. Daar begon Linda Beeker met een toelichting op de biologische boerderij. Tijdens de rondwandeling door park en bos deelde vogelkenner Gert Prins heel veel informatie over de vogels die hier voorkomen, waarbij er geen piepje of fluitje aan zijn aandacht ontsnapte. Feilloos wist Gert elk geluid aan een vogelsoort te koppelen, vergezeld van de nodige informatie over de vogel. Ondertussen vertelde Lex van Boetzelaer, die op Eyckenstein is opgegroeid, op verschillende plaatsen veel over de cultuurhistorie van het landgoed.

 

Enkele wetenswaardigheden uit de excursie:

  • De zwarte specht maakt zo veel holen in beuken dat andere holenbroeders daar zeer veel profijt van hebben. Gemiddeld herbergt 1 ha bos tien broedterritoria, maar in beukenbossen met zwarte spechten zijn dat er wel twintig.
  • Voor de ontginningen in de Middeleeuwen lag het hele gebied onder een pakket veen. Tijdens de ontginningen is de onderliggende zandgrond te voorschijn gekomen. Meer naar het westen ligt er nog veen.
  • Typische naaldboomvogelsoorten (zoals het goudhaantje en de kruisbek) krijgen het steeds moeilijker, doordat er in naaldboombossen steeds meer loofbomen groeien.
  • In de tijd van de herbebossing in de negentiende eeuw was de Utrechtse Heuvelrug zo nat dat er in veel bosvakken geulen gegraven moesten worden om het water af te voeren. Zo ontstonden de langwerpige ophogingen tussen de greppels, die we rabatten noemen.
  • Dichte takkenbossen op de grond bieden aan winterkoninkjes een uitstekende broedplek.
  • Over de hele lengte van het landgoed van zuid naar noord loopt een sloot waarover tweehonderd jaar geleden schuiten voeren om grond en veen af te voeren en mest aan te voeren.  Deze sloot wordt de Zinksloot genoemd, omdat het jaagpad erlangs lager (verzonken) dan het omliggende land ligt.
  • De putter (of distelvink) was een aantal jaren geleden nog een vrij zeldzame vogel, maar is nu met een opmars bezig en komt steeds meer ook buiten stedelijk gebied voor.
  • Waar nu het Springerpark van Eyckenstein ligt, heeft tot 1880 een moestuin gelegen.

 

Foto’s van de excursie op 6 april:


Even na 6:00 uur, toen het nog donker was, begonnen de eerste vogels al te zingen.

 


Geen vogels, maar het leuke varentje dubbelloof langs de Zinksloot.

 


Luuk Schouten geeft uitleg over Tuinderij Eyckenstein.

 


Na afloop nog even napraten in de Oranjerie, onder het genot van koffie en thee.

 

Foto’s van de excursie op 11 mei:


Linda Beeker van Boerderij Eyckenstein doet vandaag de aftrap.

 


De Grotelaan in het park is onderdeel van de ruim 3 km lange zichtlaan
(maar dat weten de vogels natuurlijk niet).

 


Hier komen de deelnemers voor.

 


Even een uitstapje naar het Beukenbos van de buren (Utrechts Landschap).
Hier broeden al tientallen jaren zwarte spechten.