Eyckenstein tekent partnerschap Geopark Heuvelrug

2019-10

Vier jaar geleden is het initiatief genomen om de hele Heuvelrug en de natte randgebieden aan weerszijden gekwalificeerd te krijgen als Geopark. Initiatiefnemer Marc Hofstra heeft daartoe in 2017 de stichting Geopark Heuvelrug opgericht. Marc heeft als doelstelling dat de Utrechtse Heuvelrug door de UNESCO als geopark erkend wordt. en doet daarvoor het nodige lobby-werk. Namens Eyckenstein heeft Otto van Boetzelaer eind augustus voor Partnerschap van het burgerinitiatief Geopark Heuvelrug getekend. Eyckenstein staat volledig achter het initiatief van de stichting.

Maar wat is een geopark nou eigenlijk? Een geopark is een gebied met een gemeenschappelijke ontstaansgeschiedenis en waarbinnen nu nog steeds samenhang te vinden is in landschap, bodemgesteldheid, natuur en cultuurhistorie. De ontstaansgeschiedenis speelt hierin dus de hoofdrol. In het geval van de Utrechtse Heuvelrug gaat het om de Heuvelrug zelf inclusief de lage natte gebieden langs de flanken, een totale oppervlakte van 10.000 ha. In de op één na laatste ijstijd is de Heuvelrug als eindmorene van het ijs naar het zuiden toe opgestuwd. Na de laatste ijstijd is er hoogveen in de natte gebieden ontstaan.

 

Inhet park achter buitenplaats Eyckenstein. Links: initiatiefnemer Marc Hofstra van de stichting Geopark Heuvelrug. Rechts: Otto van Boetzelaer van Landgoed Eyckenstein.

 

Lees ook onze nieuwsbriefartikelen:
Geopark Heuvelrug (december 2917)
Sporen van de ijstijd op Eyckenstein (december 2018)
Landschap lezen (december 2017)