Koetsierswoning gerestaureerd

2019-12

Koetsen zijn al lange tijd niet meer in gebruik op Eyckenstein. Maar de Koetsierswoning herinnert ons er nog aan dat ze er in oude tijden wel degelijk geweest zijn. In die tijd waren de koetsier, de koets en de paarden bij elkaar in dit ene gebouw ondergebracht. Sinds het verdwijnen van de koetsen is het huis alleen nog als woning in gebruik.

In 2018 is de Koetsierswoning vrijgekomen. Deze gelegenheid hebben we aangegrepen om het huis grondig aan te pakken, waarbij we met grote zorg voor de oude elementen te werk gegaan zijn. In de nieuwsbrief van september 2018 kunt u meer over de historie van het huis lezen. Samengevat bestaan de werkzaamheden uit drie onderdelen: 1) aanpassen aan de moderne woonnormen, 2) waar mogelijk terugbrengen in de oorspronkelijke staat en 3) restaureren van slecht geworden delen.

 

Aanpassen aan de moderne woonnormen

Inwendig is de kamerindeling gemoderniseerd en is de functie van sommige ruimtes gewijzigd. Zo is er nu aan de noordkant (straatkant) een moderne open keuken met eetkamer gekomen. Van hieruit is een rechtstreekse aansluiting met de woonkamer, eveneens aan de noordkant. Op de middenverdieping is de badkamer gemoderniseerd en zijn er nu vier slaapkamers, waarvan één met eigen douche. De woning is nu volledig geïsoleerd en van het gas gehaald.

Aanbrengen van isolatie onder het dak.

 

Waar mogelijk terugbrengen in de oorspronkelijke staat

Uit het historisch onderzoek is duidelijk geworden dat er aan de oostkant in de zuidgevel oorspronkelijk een deur gezeten heeft. Deze deur is nu weer teruggebracht. Bovendien is het raam ernaast in uitvoering weer in overeenstemming met de algehele bouwstijl gebracht.

Achterzijde voor de restauratie.

 

Achterzijde in de nieuwe situatie, terug in de meer oorspronkelijke staat.
De kleine halfronde ramen, waar vroeger de twee paarden achter stonden, zijn gehandhaafd.

 

Aan de westzijde hebben we de oude koetsdeuren gehandhaafd.

De oude koetsdeuren in de westgevel.

 

Restaureren van slecht geworden delen

De bekende en onvermijdelijke ‘tand des tijds’ had ook in dit huis zijn sporen nagelaten. In de dakrand boven de oostgevel was blijkbaar lekkage ontstaan, waardoor de houten balk eronder slecht geworden was. In diezelfde oostgevel was ook een scheur in de muur ontstaan. Beide gebreken zijn geheel hersteld.

 

Terugblik door de tijd

Grondige verbouwingen kunnen soms een prachtige blik door de tijd opleveren. Zoals deze verschillende behanglagen over elkaar heen. Niet overal zijn alle lagen te vinden en het is ook niet bekend of dit alle lagen zijn die er ooit gezeten hebben, maar door ze in verschillende kamers te bekijken, hebben we aardig goed de volgorde kunnen reconstrueren.

Rond februari 2020 zal het werk naar verwachting voltooid zijn en kunnen de nieuwe bewoners erin trekken.

Vier behanglagen over elkaar tonen verschillende stijlen over een periode van tientallen jaren.