Voortgang omvorming Boetzelaersveld

2019-12

De omvorming van het Boetzelaersveld begint de voltooiing te naderen. Zie ook onze vorige nieuwsbrief over de voortgang. Na alle werkzaamheden van afgraven en rooien zijn nu de werkzaamheden van zaaien en inplanten begonnen. Het landbouwgebied is ondertussen geheel ingericht, het heidegebied hopen wij binnenkort verder af te wikkelen.

Het hele plangebied van het Boetzelaersveld bestaat na afronding uit drie hoofdbiotopen:
– Bos
– Heide
– Kruidenrijke akkers en grasland

Afgelopen tijd is het gebied voor de kruidenrijke akkers en grasland onder handen genomen. Twee zuidelijke akkerpercelen langs het Loosdrechtse Spoor zijn ondertussen door Jacob Beeker van Boerderij Eyckenstein ingezaaid met de graansoort wintertriticale, met daarbij een mengsel van inheemse kruiden en bloemen. De bedoeling is dat dit als enten werkt en daarna dus blijvend aanwezig is. Ten noorden daarvan zijn twee percelen afgerasterd waar volgend jaar de stieren mogen weiden. Hier is en grasmengsel gebruikt met 25% kruiden, wat blijvend een kruidenrijk grasland moet opleveren.

Langs de westrand van het gebied zijn zeshonderd boompjes ingepland. Allemaal inheemse soorten, waaronder hazelaar, Hollandse vogelkers, linde en meidoorn. Om vraatschade door wild te voorkomen, zullen deze boompjes de komende jaren nog door plantkokers beschermd moeten worden.

Zeshonderd aangeplante boompjes van inheemse soorten, voorlopig nog in plantkokers ingepakt.

Afgerasterd kruidenrijk grasland, waar komend jaar de stieren van Boerderij Eyckenstein mogen weiden.

 

Ten slotte willen we nog enkele van de prachtige drone-opnames in september tonen, die gemaakt zijn door fotograaf Edwin van de Akker.

Duidelijk zijn de twee verschraalde gebieden te zien, waar nu de kruidenrijke mengsels ingezaaid zijn.
In het midden aan de horizon op de bovenste foto ziet u Hilversum liggen.