Geen windmolens op Landgoed Eyckenstein!

2021-01

Dit mooie stukje natuur komt volgens De Bilt in aanmerking voor de windmolens.

Gemeente De Bilt heeft als doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn. Een mooi streven, maar daar is natuurlijk wel wat voor nodig. Nu is de gemeente naarstig op zoek naar locaties die geschikt zijn voor het plaatsen van windmolens, als één van de middelen om die doelstelling te halen.

Onlangs werd ons duidelijk dat gemeente De Bilt als mogelijke locatie haar oog onder andere heeft laten vallen op het noordelijkste deel van de gemeente, de omgeving van het Maartensdijkse Bos tussen Lage Vuursche en Hollandsche Rading, waar ook het noordelijke deel van Landgoed Eyckenstein ligt. De gemeente heeft ons daar van tevoren niet over geïnformeerd. Gezien de Natuurkwaliteit van dit gebied en de invloed die windmolens daarop hebben, zijn wij hier echter faliekant op tegen.

Wat zijn onze argumenten tegen het plaatsen van windmolens hier?

 

Natuurnetwerk Nederland

Het gebied waar de windmolens mogelijk zouden komen, ligt midden in het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur. Natuur staat in ons land zwaar onder druk, daarom heeft het Rijk een landelijk natuurnetwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden ingesteld, om natuurgebieden beter te verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. Het Natuurnetwerk Nederland moet uiteindelijk samen met de natuurgebieden in andere Europese landen het aaneengesloten pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) vormen. Niet zomaar voor de aardigheid dus, maar bittere noodzaak om de natuur weer uit het gedrang te halen. Het gebied vormt ook een toch al smalle natuurverbinding tussen Utrechtse Heuvelrug en het Goois Natuurreservaat. Het is ondenkbaar dat er in zo’n belangrijk netwerk windmolens geplaatst worden.

 

Geluidsoverlast

Ingetekend op de kaart is er natuurlijk niets van te merken, maar in het veld maken windmolens een enorme herrie, vergelijkbaar met een vliegtuig dat laag over komt vliegen. De schoepen van de turbines veroorzaken een hevige luchttrilling die tot ver in de omtrek te horen is. Het is dan gedaan met de huidige stilte in dit gebied.

 

Landschapsvervuiling

Met een wiekhoogte van maar liefst 240 meter hoogte (!) steken de windmolens torenhoog boven de bomen uit. Dit veroorzaakt dus een ernstige landschapsvervuiling. Mogelijk zullen de windmolens zelfs vanaf Kasteel Drakensteyn te zien zijn.

Maar ook in de directe omgeving van de windmolens zal het landschap ernstig aangetast worden, doordat de omgeving op het plaatsen van de turbines ingericht moet worden. Er moeten voorziening getroffen worden om de turbines op te bouwen, maar ook om er daarna voor onderhoud goed bij te kunnen komen. Daar zijn enorme kranen voor nodig, die niet even over een bospad kunnen rijden. Ook voor de bundeling en het transport van de opgewekte energie moet er natuurlijk het één en ander aangelegd worden. Dit alles zal een enorme schade aan landschap en natuur veroorzaken.

 

Het is aannemelijk dat het niet bij één windmolen blijft, maar dat er meerdere bij elkaar in een rij of groep zullen worden geplaatst. Dit maakt de verwachte schade en overlast alleen nog maar ernstiger. Genoeg redenen, lijkt ons, om tegen windmolens in dit gebied te zijn.

Wij hebben dit ook ingebracht bij de gemeente De Bilt en zijn nog in afwachting van een antwoord. Via onze nieuwsbrief zullen wij u blijven informeren. Hiervoor kunt u zich via onze site aanmelden.