Evaluatie Subsidie instandhouding rijksmonumenten

2021-06

Monumentenschildje.

Een gebouw of object dat om een bepaalde reden van algemeen belang wordt geacht, kan door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de status Rijksmonument toegekend krijgen. In de Erfgoedwet staat hoe een Rijksmonument moet worden beschermd. Vanwege het algemene belang van het monument bestaan er ook subsidiemogelijkheden om het Rijksmonument in stand te houden. Op Landgoed Eyckenstein hebben we daar ook mee te maken. De huidige subsidie draagt de naam Subsidie instandhouding rijksmonumenten (Sim).

 

De Sim is 1 juli 2016 ingegaan, als opvolger van de BRIM (Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten). Hoe deze subsidie uitpakt voor monumenteigenaren, kunt u op de sKBL-website lezen in het artikel ‘Evaluatie Sim en groen erfgoed’ van Otto van Boetzelaer, beheerder van het familielandgoed Eyckenstein en ervaringsdeskundige subsidies.

 

Zie verder: Evaluatie Sim en groen erfgoed.