Eerste exemplaar boek ‘Patriot in de diaspora’ aangeboden

Afbeelding boven: Patriotse hemelvaart. Johann Heinrich Ramberg, 1787. Rijksmuseum Amsterdam.

 

2021-09

Op de valreep van onze vorige nieuwsbrief eind juni werden door bestuur en de redactie van het Online Museum De Bilt (OMDB) de eerste drie gebonden exemplaren van het boek ‘Patriot in de diaspora – de omzwervingen van Adriaan Hendrik Eyck’ op Eyckenstein aangeboden. Ontvangers waren mevrouw Serieke Verschuur (weduwe van schrijver Pieter van Hees), de heer Otto van Boetzelaer (beheerder van familielandgoed Eyckenstein) en mevrouw Suzanne Lekkerkerker (namens het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen in Breukelen).

 

Terugblik in de geschiedenis

Adriaan Hendrik Eyck, toenmalige eigenaar van Eyckenstein en lid van de vroedschap (stedelijke regering) van Utrecht, vluchtte in 1787 als Patriot met zijn zoon Maurits Jacob voor de Orangisten naar Frankrijk. Vanuit Frankrijk bleef Eyck zich actief met de Nederlandse politiek bemoeien. Toen in 1789 de Franse revolutie uitbrak en later de Franse troepen naar Nederland kwamen, keerden vader en zoon Eyck naar Utrecht terug. Zijn in beslag genomen bezittingen, waaronder Eyckenstein, kreeg hij weer terug.

 

Het boek

Het boek is geschreven op grond van aantekeningen van Adriaan in enkele schriftjes tijdens zijn vlucht naar en verblijf in Frankrijk. Schrijvers zijn de historici Pieter van Hees en Anne Doedens. Van Hees overleed onlangs helaas en mocht de voltooiing en presentatie van het boek niet meer meemaken. ‘Het unieke en nog onbekende tijdsdocument vult een hiaat in de Nederlandse geschiedschrijving’, valt op OMDB te lezen.

Doedens noemt deze uitgave voor hemzelf “een afronding van een project dat meer dan een halve eeuw geleden begon. Dat begon met een zoektocht naar gevluchte patriotten, gesubsidieerd door het toenmalige ZWO, thans NWO. Daarop volgden publicaties in het herdenkingsjaar 1987, twee eeuwen na de Pruisische inval en Goejanverwellesluis. Tenslotte volgde de uitgave van de dagboeken van de patriot Jan Bernd Bicker.”

 

Meer informatie

Bekijk de aanbieding van het boek op Regio TV De Bilt
Lees over de aanbieding van het boek in De Vierklank
Download het e-boek via het Online Museum De Bilt