Rustplaats in de Grafkelder: Adriana Pieternella van Westervelt Sandberg tot Essenburg

2022-06

In de grafkelder van Eyckenstein zijn tussen de bouw in 1812 en 1938 ruim 40 personen bijgezet. In de komende nieuwsbrieven lichten we elke keer een van de personen toe die hun laatste rustplaats in dit Rijksmonument vonden. In dit artikel: Adriana Pieternella van Westervelt Sandberg tot Essenburg (1869-1869).

Door: Ronald van Immerseel

 

Ouders van Adriana, jonkheer Samuël Johannes van Westervelt Sandberg en Matthia Jacoba Eyck tot Zuylichem. Foto coll. RKD. Den Haag.

Adriana Pieternella was de dochter van jonkheer Samuël Johannes van Westervelt Sandberg (1842-1880) en Matthia Jacoba Eyck tot Zuylichem (1848-1936). Matthia was geboren op Eyckenstein. Haar grootvader Maurits Jacob Eyck van Zuylichem was de bouwheer van de grafkelder. Op 30 april 1868 huwden Matthia en Samuël in Maartensdijk. Samuëls vader, Heribert Willem Aleid baron Sandberg van Essenburg (1819-1895), liet tegenover kasteel De Essenburg bij Harderwijk, Huize Klein Essenburg bouwen speciaal voor het jonge echtpaar.

Op 6 april 1869, een klein jaar na de huwelijksdag, werd Adriana geboren. Huize Klein Essenburg was vermoedelijk nog niet gereed. Matthia beviel namelijk op Eyckenstein en Adriana wordt in Maartensdijk in het geboorteregister ingeschreven. Bij de aangifte traden Matthia’s vader Frans Nicolaas Marius Eyck van Zuylichem en haar broer Maurits Adriaan Frans Eyck tot Zuylichem als getuige op. Samuël wordt op de geboorteakte vermeld als wonend te Harderwijk.

Adriana werd ingeschreven als jonkvrouwe Adriana Pieternella van Westervelt Sandberg tot Essenburg. Een hele mond vol. Adriana was vernoemd naar haar grootmoeder van vaders kant Adriana Pieternella Radermacher Schorer (1823-1887), echtgenote van bovengenoemde Heribert. Het geluk van het jonge echtpaar was maar van korte duur. De zuigelingensterfte was in de 19e eeuw hoog. Rond 1870 overleed nog een kwart van alle kinderen in hun eerste levensjaar. Zo ook Adriana. Op 16 april 1869, tien dagen na haar geboorte, overleed zij op Eyckenstein.

Huize Klein Essenburg omstreeks 1900. Ansicht coll. Stichting IN Arcadië.

 

Na het overlijden verscheen een advertentie in de Opregte Haarlemsche Courant met de aangrijpende woorden: “het Kindje ons den 6den dezer geschonken, werd ons heden ontnomen”. (Zie de rouwadvertentie in de Opregte Haarlemsche Courant boven dit artikel)

Samuël en Matthia kregen nog twee kinderen, Anna en Heribert die beiden resp. in 1870 en 1875 in Huize Klein Essenburg, dat inmiddels gereed was, werden geboren. Van het gehele gezin Westervelt van Sandberg is Adriana als enige in de grafkelder op Eyckenstein is bijgezet.

Tekening 1e kelder voorgedeelte Grafkelder, met links onderaan de vermelding van Adriana Pieternella van Westervelt Sandberg tot Essenburg. In de jaren ’70 getekend door R.W. baron van Boetzelaer. Er zijn blijkbaar drie personen in één nis gelegd.