Resultaten enquête onder nieuwsbrieflezers

2022-06

Onze nieuwsbrief wordt veel gelezen en hoog gewaardeerd. Voor natuur en landschap bestaat de meeste belangstelling. Dit zijn de uitkomsten van de enquête die we onder de lezers hebben gehouden.

Na onze vorige nieuwsbrief kon u de hele maand april de enquête invullen. Van de ruim 950 geadresseerden vulden 185 de enquête in: een respons van 19%. We willen u hartelijk danken voor het invullen van de enquête en zijn blij dat de nieuwsbrief goed in de smaak valt.

 

Wie zijn onze lezers eigenlijk?

Bijna de helft (43%) van de lezers woont binnen gemeente De Bilt, 31% woont in de provincie Utrecht, maar buiten De Bilt en 25% woont verder weg. In totaal 29% van de lezers komt vaak op het landgoed, 47% af en toe en 18% zelden. Zoals te verwachten valt, komen de lezers die het dichtstbij wonen, ook het vaakst op het landgoed (zie onderstaande grafiek). Van de 29% die vaak op het landgoed komt, woont 22% in De Bilt, 6% in de provincie Utrecht maar buiten De Bilt en 1% verder weg. Van de 47% die af en toe op het landgoed komt, woont 18% in De Bilt, 16% in provincie Utrecht en 12% verder weg.

Grafiek: Relatie tussen het lezen van de nieuwsbrief en het bezoeken van het landgoed (klik op de grafiek). De percentages zijn ten opzichte van het totaal.

 

Hoe waardeert u onze nieuwsbrief?

Maar liefst 97% van de lezers waardeert de nieuwsbrief met positief (58%) tot zeer interessant (39%)! En daar zijn we wel een beetje trots op. Dat verklaart natuurlijk ook dat er veel gelezen wordt, namelijk 45% van de lezers (bijna) alle artikelen leest en 32% veel artikelen. Verder leest 22% sommige artikelen en 2% (bijna) geen. De percentages blijken redelijk gelijkmatig verdeeld te zijn over waar mensen wonen en ook hoe vaak ze op Eyckenstein komen.

 

Tips

Als laatste vroegen we u om eventuele tips voor de nieuwsbrief. Naast veel antwoorden in de trant van “Geen tips” (44%) en alle mogelijke loftuitingen (35%), hier samengevat als “Ga zo door”, waren er tips over de vormgeving, verspreiding, frequentie van de nieuwsbrief en dergelijke (elk 1% of 2%). In totaal 13% droeg één of meerdere specifieke onderwerpen aan om eens in de nieuwsbrief te behandelen. Veel waardevolle tips voor ons, waarvan we er veel zullen oppakken, maar niet alles is mogelijk. Sommige  onderwerpen stonden zelfs al op ons eigen lijstje om een keer op te nemen.

Ten slotte was er nog een persoonlijke vraag over een foto van het geboortehuis van zijn/haar vader. Die (anonieme) vraagsteller mag via mail contact met ons opnemen, zodat we hopelijk kunnen helpen.