Bomen geplant voor klimaatadaptatie

2022-12

Op initiatief van Life Terra heeft Arbo Unie zo’n 800 boompjes op het landgoed aangeplant. Dit is gedaan als onderdeel van klimaatadaptatie, het voorbereid zijn op de verwachte klimaatveranderingen.

 

Klimaatverandering

Steeds meer zien we het veranderende klimaat zich in de wereld voltrekken. Ook in Nederland zullen zich extremere weersomstandigheden voordoen, zoals langere droge periodes afgewisseld met overvloedige regenval. In de afgelopen jaren hebben we al een aantal zeer droge jaren meegemaakt en de gemiddelde temperatuur stijgt al jaren. Life Terra zet zich in voor de aanplant van veel bomen als één van de manieren om de klimaatverandering tegen te gaan. Koolstof (in verschillende vormen) is één van de elementen die het broeikaseffect veroorzaken. Bomen leggen tijdens de groei koolstof uit de lucht vast, waarmee het broeikaseffect wordt verminderd.

 

Boomplantproject

Life Terra werkt veel samen met de Bosgroep Midden Nederland. Via de Bosgroep is Eyckenstein bij dit project betrokken geraakt. Voor Arbo Unie was dit project de start van een langere samenwerking met Life Terra. Het planten met Life Terra is onderdeel van een breder programma voor het welzijn van de werknemers van Arbo Unie en hun relaties. Voor de aanplant is een bosvak gekozen waar in 2017 hout gekapt is. En een ander deel is geplant waar fijnsparren door droogte en letterzetter zeer aanzienlijk aangetast waren.

Het plantmateriaal. Vlnr: ruwe berk, linde, tamme kastanje en wintereik.

 

Plantmateriaal

Als voorbereiding op de plantdag zijn er met een grote boor achter een tractor duizend plantgaten geboord. Er is gekozen voor een mengsel van vier soorten bomen die bestand zijn tegen de verwachte klimaatverandering, zo’n 800 bomen in totaal: wintereik, tamme kastanje, ruwe berk en linde. De tamme kastanje is uitheems, maar heeft als voordeel dat hij veel voedsel voor dieren oplevert als voorraad voor de winter. Met dit grote aantal is er al rekening gehouden met wildvraat. Uiteindelijk zullen er dus veel minder boompjes overblijven dan er geplant zijn.

 

Registratie-app

Tijdens het planten maakten de deelnemers van elk geplant boompje een foto om deze vervolgens via een app met soortnaam te registreren, automatisch voorzien van geocoördinaten. Nu houdt Life Terra de ontwikkeling van de bomen nog handmatig bij, maar de registratie via de app stelt Life Terra in staat om in de toekomst de ontwikkeling via satelliet bij te houden.

Verspreid over het gebied zijn de deelnemers boompjes aan het planten.

 

Na twee uur werken en een hoop plezier was de klus geklaard. Er is hard gewerkt en het resultaat ziet er goed uit. Wij danken alle betrokkenen voor hun inzet.

 

Vier organisaties

De vier samenwerkende organisaties waren:
Life Terra als initiatiefnemer: Roos van der Donk (Business Development Manager) en Lisanne van Amelsvoort (Project Assistant).
Arbo Unie als uitvoerder: Saskia Rutten (Projectleider Tenderdesk) en Joy Diekmeijer (MVO manager / Programmamanager) en verder ruim dertig medewerkers uit het hele land.
Bosgroep Midden Nederland als coördinator: Gerard Koopmans (Senior projectleider).
• Landgoed Eyckenstein dat de grond beschikbaar stelt: Matthias van Boetzelaer.

 

Life Terra baseert zich op de wetenschap dat het planten van bomen wordt gezien als de meest kosteneffectieve, op de natuur gebaseerde oplossing om koolstof vast te leggen. Als onderdeel van een veelzijdige mitigatiestrategie kan het planten van bomen een belangrijke rol spelen in de strijd tegen klimaatverandering en de verwoesting die deze veroorzaakt (hittegolven, droogte, bosverlies, woestijnvorming, erosie, overstromingen).

Life Terra wil mensen samenbrengen om 500 miljoen bomen in Europa te planten, het koolstofafvangmechanisme van de natuur zelf te benutten en te bewaken en burgers in staat te stellen om de noodzakelijke acties tegen de klimaatcrisis te ondernemen.