Ella Prins nieuw bestuurslid Stichting Vrienden van Eyckenstein

2023-04

In maart verwelkomde de Stichting Vrienden van Eyckenstein Ella Prins als nieuw bestuurslid. Zij is maatschappelijk altijd zeer actief en beschikt daardoor over veel kennis en ervaring. Met dit actieve leven heeft zij ook veel contacten opgedaan. We zijn dan ook heel blij dat zij op ons verzoek is ingegaan.

 

Ella stelt zich graag aan u voor.

Ella Prins is voormalig directeur bij Stichting Delta De Bilt op de locatie Julianaschool in Bilthoven.

 

Verbinding zoeken en vinden is voor haar het sleutelwoord. Ella: “Ik heb echt een passie om de vele organisaties die er in De Gemeente De Bilt zijn, daar waar mogelijk samen te laten werken. Dit is ook de reden dat ik meteen JA zei op de vraag van Otto [van Boetzelaer, voorzitter van de stichting] of ik mee wil denken als bestuurslid van de Stichting Vrienden van Eyckenstein.”

 

Ella is al langere tijd bij Eyckenstein betrokken via de pilot Cultuureducatie van de provincie Utrecht. Kinderen in het basisonderwijs maken hierin kennis met kunst en cultuur, waaronder cultureel erfgoed. Ella: “Ik heb deze pilot hoog in het vaandel staan en speel al jaren een actieve rol tijdens de bezoeken van de schoolklassen aan Landgoed Eyckenstein en Tuinderij Eyckenstein. En ik zal dit ook in de toekomst blijven doen. De leerlingen krijgen hierbij rondleidingen die passen bij hun belevingswereld met toneelspel en muziek om het verhaal van Eyckenstein en de geschiedenis van de familie Van Boetzelaer met de omgeving te delen.”

 

Als directeur van de school was Ella voorheen al lange tijd direct bij de familie Van Boetzelaer betrokken: “Dicht bij de familie staan als bestuurslid geeft en heeft een meerwaarde, mede omdat verschillende kinderen en kleinkinderen van Otto en zijn vrouw Barbara op de Julianaschool hebben gezeten. De band is sterk en prettig, vertrouwd met een zakelijke en professionele insteek.”

 

Invloed kunnen uitoefenen, verantwoordelijkheid durven te nemen en initiatief tonen zijn kernkwaliteiten van Ella. Haar sterke punten zijn business, leiderschap en sales. En ook inventief te werk gaan als er problemen moeten worden opgelost.

 

Ella over haar levenshouding: “Ik heb traditionele opvattingen over religie, financiële en politieke doeleinden. Dit resulteert in effectief en vriendelijk zijn en het gezag te respecteren. En vooral betrouwbaar zijn.”

 

Waar ziet Ella haar kracht als bijdrage aan de Stichting? Ella: “Goede contacten opbouwen met de Gemeente en andere instanties helpen om plannen te laten slagen. En dit alles vooral in een constructieve samenwerking en harmonie. De stevige harmonieuze basis die ik van mijn ouders en partner heb meegekregen, hebben er mede voor gezorgd dat ik positief in het leven sta en reuze zin heb deze gezamenlijke ‘klus’ mede met de zittende bestuursleden op te pakken.”