Staatssecretaris Van Rij voor een werkbezoek op Eyckenstein

(Foto boven: vooraan in grijs pak staatssecretaris Van Rij, vooraan in blauw pak Otto van Boetzelaer.)

 

2023-09

Demissionair staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst was op 5 september voor een werkbezoek op Eyckenstein. Het werkbezoek was georganiseerd door de FPG om knellende belastingzaken te bespreken.

 

Federatie Particulier Grondbezit (FPG) is de vereniging voor particuliere beheerders van landgoederen en grond. Het doel van het bezoek van Van Rij was kennisuitwisseling over het belastingstelsel voor NSW landgoederen wat betreft Box 3 (het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen) en de gevolgen die dit systeem heeft voor het beheer van landgoederen en natuurgebieden. Met Van Rij was daar ook Inge Groot, plaatsvervangend Directeur arbeid en Vermogen.

 

Problematiek

Van diverse andere landelijke belangenorganisaties waren vertegenwoordigers aanwezig. Zorgpunt van Eyckenstein samen met deze organisaties is dat de Belastingdienst bij NSW landgoederen voor Box 3 uitgaat van een ‘forfaitair rendement’, oftewel een veronderstelde opbrengst, van 6,17% per jaar in 2023. Dit forfaitair rendement is gebaseerd op de opbrengsten van beleggingen, maar voor NSW Landgoederen is deze veronderstelde opbrengst volstrekt niet realistisch.

Door de optelsom van verschillende aanpassingen betekent dit dat de Box-3-belasting voor particulier beheerde landgoederen over 2023 meer dan verdubbeld zal zijn ten opzichte van 2022. De organisaties maken zich dan ook zorgen over de financiële gevolgen hiervan voor het in stand houden van natuurwaarden en cultureel erfgoed, maar ook de drang om dan een maximale pachtprijs te vragen, hetgeen haaks staat op verduurzaming van landbouw. Eventuele nieuwe belastingmaatregelen die gebaseerd zijn op de reële opbrengsten, zullen op z’n vroegst pas in januari 2027 in werking kunnen treden.

 

Deelnemers

Naast vier deelnemers van FPG waren bestuursleden van JPG (Jong FPG), Federatie Particulier Monumenten eigenaren (FPMe), Bewoond Bewaard, sKBL (stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen) en van VPHB (Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen). Gastheer en gastvrouw op Eyckenstein waren Otto van Boetzelaer en zijn dochter Deborah versluis-van Boetzelaer. Twaalf deelnemers in totaal.

 

Conclusie

Het probleem is helaas nog niet opgelost en is onvoldoende bekend. Dit vraagt om verdere maatregelingen en overleg. Aan de kamer is nu een voorstel tot aanpassing gedaan, die in 2027 zou moeten ingaan. De advocaat-generaal (geeft advies aan de Hoge Raad) heeft zich echter al afgevraagd of dit voorstel er wel door komt. Wij proberen in overleg te blijven.