202206 Jubileum houtstapel b1500

Feest op Eyckenstein, vijf jaar werkploeg

2022-06 Op dinsdag 3 mei is een feestje gevierd op Landgoed Eyckenstein; de werkploeg vrijwilligers van tien personen is daar intussen vijf jaar elke dinsdag aan de slag. Door Bert Tuinzaad   Om deze mijlpaal te vieren, is de ploeg met partners op 3 mei, aansluitend op de werkdag, ontvangen op het landgoed door Barbara…

202206 Buitenwerkdag 1werk b1200

Buitenwerkdag

Het is ondertussen een terugkerende klus tijdens de buitenwerkdagen: het verwijderen van adelaarsvarens langs de wandelpaden. Vier keer per jaar wordt er een Buitenwerkdag met vrijwilligers op het landgoed georganiseerd. Zaterdag 25 juni hebben de vrijwilligers adelaarsvarens langs wandelpaden verwijderd, om te zorgen dat ze de paden niet helemaal overwoekeren. Eind juni is daar een…

202206 Enquete bezoeken

Resultaten enquête onder nieuwsbrieflezers

2022-06 Onze nieuwsbrief wordt veel gelezen en hoog gewaardeerd. Voor natuur en landschap bestaat de meeste belangstelling. Dit zijn de uitkomsten van de enquête die we onder de lezers hebben gehouden. Na onze vorige nieuwsbrief kon u de hele maand april de enquête invullen. Van de ruim 950 geadresseerden vulden 185 de enquête in: een…