Met dank aan onze vrijwilligers

2023-12

Beste vrijwilligers, jullie hebben in 2023 weer heel veel goed werk gedaan. Jullie inzet is onmisbaar voor het onderhouden van al het moois wat er op het landgoed te vinden is. Echt geweldig!!

 

Wat is er dit jaar allemaal gebeurd? We hebben twee vrijwilligersgroepen. Ten eerste de dinsdagploeg, een vaste groep die elke dinsdag werkzaamheden doet. En ten tweede de buitenwerkdagploeg, die vier zaterdagen per jaar werkzaamheden verricht. De buitenwerkdagploeg kent een wat minder vaste samenstelling.

 

Dinsdagploeg

Matthias van Boetzelaer stuurt de dinsdagploeg aan. Een opsomming van de werkzaamheden dit jaar:

 • Verwijderen van opslag (dennen en berken) op van heideveld ten noorden van het Boetzelaersveld.
 • Schoonmaken van de randen van de sloten en de vijver.
 • Onderhoud aan percelen met struiken en bloemen.
 • Verwijderen van woekerende watercrassula uit vijver.
 • Opruimen van gevallen takken en verwerken ervan in rillen.
 • Opruimen van het gebied rondom de gerestaureerde grafkelder.
 • Kloven van hout en in ringen opstapelen om het gedurende de zomer te laten drogen.
 • Organisatie van de verkoop van dit gedroogde kloofhout.
 • Verwijderen van onkruid van grindpaden.
 • Opruimen van neergevallen bomen en takken.
 • Verwijderen van gevallen blad van paden en grasranden.

Herstel van de randen van de Grotelaan, terwijl rechts het kloofhout in ringen ligt te drogen. Foto: Bert Tuinzaad.

 

Watercrassula vormt in de vijver en sloten een dik verstikkend pakket en moet daarom worden verwijderd. Foto: Bert Tuinzaad.

 

Buitenwerkdagploeg

De buitenwerkdagploeg wordt door Lex van Boetzelaer aangestuurd. Er is aan twee verschillende klussen gewerkt. Midden in het bos liggen rabatten, die historisch-landschappelijke waarde hebben. Rabatten zijn evenwijdig liggende greppeltjes met ertussen liggende legakkers, die zo’n 200 jaar geleden zijn aangelegd om boomaanplant droog te houden. Een deel ervan is ooit dichtgegooid. De vrijwilligers hebben eraan gewerkt om die vanwege hun waarde weer te herstellen.

Ook is er een dag op de hei bij het Boetzelaersveld werkt, om (net als de dinsdagploeg) de hei van boomopslag te ontdoen.

Begin van het uitgraven van de greppels tussen de legakkers van de rabatten.

 

Op de hei wordt ongewenste boomopslag verwijderd, om de hei open te houden.