Eikensteeg en fietspad opgeknapt

2023-12

Afgelopen maand hebben de Eikensteeg en het ernaast gelegen fietspad een grote opknapbeurt ondergaan. Ze zijn nu weer goed begaanbaar.

 

Eén van de hoofdwegen over Landgoed Eyckenstein is de Eikensteeg, die vanaf de Dorpsweg / Maartensdijkseweg in noordelijke richting loopt. Tot aan Boerderij Eyckenstein is de weg verhard. Dit gedeelte is openbaar en wordt door gemeente De Bilt onderhouden. Voorbij Boerderij Eyckenstein ligt dat anders. De onverharde weg is niet openbaar, maar opengesteld. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud daarvan ligt bij Landgoed Eyckenstein. Nog weer anders zit dat bij het ernaast gelegen fietspad: hier heeft het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) de verantwoordelijkheid voor het onderhoud.

Bij toeval werd zowel het fietspad (door het recreatieschap) als de Eikensteeg (door Eyckenstein) in dezelfde maand aangepakt. En gelukkig net na elkaar, anders was het echt dringen geweest met de machines.

Zie voor de toegankelijk van de Eikensteeg het artikel De starheid van Google Maps.

 

Fietspad

Als eerste werd het fietspad aangepakt. Er zijn enkele lagen van verschillend materiaal over elkaar aangebracht. Als laatste een stevige toplaag, waarmee het fietspad voor langere tijd goed berijdbaar moet blijven.

Aanbrengen van de toplaag op het fietspad.

 

Eikensteeg

De Eikensteeg zelf is semiverhard met een puinlaag. Tot aan de slagboom is deze puinlaag door een machine geheel losgewoeld. Vervolgens is deze losgewoelde laag in meerdere gangen weer gladgeschoven en ten slotte met een wals vastgereden.

De losgewoelde puinlaag wordt hier in meerdere gangen gladgeschoven.

 

Ten slotte wordt de het puin weer aangewalst.