202309 Steenhouwer 01

Restauratie van de grafzerken door steenhouwer Mattias Boon

2023-09 Steenhouwer Mattias Boon heeft afgelopen maanden een belangrijke bijdrage geleverd aan de restauratie van de Grafkelder door de vernielde grafzerken te restaureren. We mochten meekijken hoe hij te werk ging.   In de jaren zeventig bleek er veel schade aan de grafzerken te zijn ontstaan. Tegelijk met de restauratie van de Grafkelder (zie artikel…

202309 Boerderij Eyckenstein

De ‘goudmijn’ van Boerderij Eyckenstein

2023-09 In een video vertelt Jacob Beeker van Boerderij Eyckenstein over de gunstige werking van het hergebruik van de landbouwproducten.   Op Boerderij Eyckenstein is volledig biologisch. In een mooie video van filmmaker Onno Gerrtitse vertelt de biologische boer Jacob Beeker over de cyclus van zijn eigen landbouwproducten, die via de potstal uiteindelijk weer op…

202306 Grafkelder grachtbrug b1000

Restauratie Grafkelder in volle gang

2023-06 In december vroegen we uw aandacht voor de restauratie van de monumentale Grafkelder op het landgoed. Ondertussen is de restauratie in volle gang. Hieronder leest u over de voortgang.   Voor de nieuwkomers: Langs de oostgrens van Landgoed Eyckenstein ligt een de Grafkelder van de familie Eyck, die tot 1876 op Eyckenstein woonde. Deze…