Korte berichten

2020-03

 

Inventarisatie Bosmieren

Een onderzoeker voert een uitgebreide inventarisatie uit van bosmieren op de hele Utrechtse Heuvelrug. Dit jaar is hij op Landgoed Eyckenstein te vinden. De onderzoeker heeft in zijn vergaande belangstelling eigenschappen van de bosmieren ontdekt die waarschijnlijk nog nergens bekend waren. We hebben hem bereid gevonden om in augustus een rondleiding op Eyckenstein te geven, waarbij hij over zijn ontdekkingen zal vertellen. We houden u op de hoogte.

Mierenhoop (koepel) van de rode bosmier.

 

Wel of niet wandelen op het landgoed

Verschillende gemeenten (waaronder Baarn) in de omgeving hebben vanwege het coronavirus al besloten om parkeerplaatsen rond recreatiegebieden af te sluiten, om te voorkomen dat het te druk wordt in de bossen. Zo ver zijn we op Eyckenstein nog niet gegaan, maar we willen u dringend verzoeken om de voorgeschreven onderlinge afstand van 1,5 meter in acht te nemen.

 

Nog steeds veel loslopende honden

Het seizoen van de reekalfjes breekt weer aan. Helaas zien wij nog steeds heel veel loslopende honden in het bos. Of uw hond nu wel of niet jaagt, of uw hond nu wel of niet gehoorzaam is, het is absoluut niet toegestaan dat honden op het landgoed loslopen. We willen u dringend verzoeken deze regel in acht te nemen!

 

NLdoet afgelast

De landelijke vrijwilligersdag NLdoet op 13 en 14 maart is afgelast vanwege het coronavirus COVID-19. Dit heeft de organisatie van NLdoet besloten omwille van ieders veiligheid en gezondheid. Eyckenstein had op zaterdag 14 maart mee zullen doen. We hebben besloten om de eerst volgende buitenwerkdag op 20 juni aan te wenden om de mensen die zich via NLdoet hebben aangemeld, de gelegenheid te geven alsnog mee te komen werken.