Geen loslopende honden in de natuur

2019-03

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen: loslopende honden en natuur, die twee gaan niet goed samen. Regelmatig jagen loslopende honden op Landgoed Eyckenstein achter reeën aan en soms leidt dit tot de dramatische dood van de reeën. De foto’s hiernaast laten een reegeit en haar kalfje zien. Zij lagen bij elkaar, nog in gestrekte vluchthouding.

Zoals voor vrijwel de hele Utrechtse Heuvelrug geldt, moeten ook op Eyckenstein honden overal aangelijnd zijn, dat is altijd al zo geweest. Ook als hij te lief, te oud of te gehoorzaam is om te jagen, kan uw loslopende hond al zo veel stress bij de reeën veroorzaken dat moeder en jong elkaar kwijt raken. Dit kan de dood van het jong betekenen. Behalve met reeën is er natuurlijk nog meer kwetsbare natuur waar we rekening mee moeten houden, zoals dassen, boommarters, verschillende vogelsoorten die op de grond broeden en rusten (houtsnip, nachtzwaluw), enz.

Eyckenstein heeft als onderdeel van de Utrechtse heuvelrug te maken met een groeiend aantal recreanten, die vaak één of meerdere honden bij zich hebben. Daarmee neemt ook de druk op de natuur sterk toe. Natuur is kwetsbaar en is gebaat bij zo veel mogelijk rust. Wij vinden het belangrijk dat deze groeiende recreatie niet ten koste van de natuur gaat, daarom gelden er enkele regels, waar bezoekers zich aan dienen te houden.

Er is een coalitie gesloten tussen provincie Utrecht, de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), natuurbeheerders en particuliere landgoedeigenaren om de inzet van BOA’s in de hele provincie op elkaar afstemmen. Sinds begin 2019 heeft Landgoed Eyckenstein hierdoor ondersteuning van BOA’s, die toezien op de handhaving van de regels en die ook de bevoegdheid hebben om eventueel boetes uit te schrijven. Behalve op loslopende honden letten deze BOA’s ook onder andere op ruiters die buiten de paardenroutes rijden en op mountainbikers die in het bos rijden, hetgeen beide niet is toegestaan. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts (handhaving) licht de coalitie toe: “De druk op het buitengebied neemt op allerlei manieren toe, variërend van overtredingen van groene wet- en regelgeving tot schending van openbare orde en veiligheid. Maar alle overheden en terreinbeheerders hebben er last van.”

Al tientallen jaren hebben we op het landgoed de bekende groene wandelbordjes hangen, waarop de belangrijkste regels staan. Wij werken eraan om dit klassieke bordje te vervangen door een moderne versie, die wat meer opvalt. Hoe het nieuwe bord er uit komt te zien, zullen we in een latere nieuwsbrief bekend maken.