Feest op Eyckenstein, vijf jaar werkploeg

2022-06

Op dinsdag 3 mei is een feestje gevierd op Landgoed Eyckenstein; de werkploeg vrijwilligers van tien personen is daar intussen vijf jaar elke dinsdag aan de slag.

Door Bert Tuinzaad

 

Bert Tuinzaad, vrijwilliger en tevens schrijver van dit artikel.

Om deze mijlpaal te vieren, is de ploeg met partners op 3 mei, aansluitend op de werkdag, ontvangen op het landgoed door Barbara en Otto van Boetzelaer en ploegleider Matthias van Boetzelaer. Na een rondleiding door het park, het voedselbos en langs de nieuwe voorraad kloofhout hebben we met veel genoegen kunnen genieten van een maaltijd.

Het werk op Eyckenstein is over het jaar heel gevarieerd. Het betreft het onderhoud aan paden, bloem- en heesterperken, voedselbos, sloten en de vijver. Bomen die wegens stormschade of natuurontwikkeling moet wijken worden verwerkt tot en met het stapelen van kloofhout in ringen om op natuurlijke wijze te drogen voor de verkoop in het najaar. Verder worden woekerende exoten periodiek verwijderd, zoals Amerikaanse vogelkers, watercrassula en Japanse Duizendknoop.

Intussen zijn we met de ploeg vijf jaar aan de slag en komt er steeds meer saamhorigheid. Je draagt samen bij aan verhoging van de kwaliteit van de natuur in eigen regio.

Leden van de werkploeg met hun aanhang op de receptie achter Eyckenstein.

 

Naast deze dinsdagploeg van vaste vrijwilligers zijn er nog vier buitenwerkdagen per jaar. Vrijwilligers zijn voor Eyckenstein een belangrijke basis voor het onderhoud van het landgoed, waar we heel dankbaar voor zijn.

Wilt u ook meedoen met de Buitenwerkdagen, dan kunt u zich vrijblijvend opgeven via de pagina Vrijwilligers.