Bosgroep Midden Nederland houdt ALV op Eyckenstein

2022-12

De Bosgroep Midden Nederland hield op 17 november de Algemene Ledenvergadering op Eyckenstein. Na het formele deel in Restaurant De Mauritshoeve volgde een excursie naar de natuurontwikkeling rond het Dassenbosje.

 

Als coöperatie van bos- en natuureigenaren doet De Bosgroep Midden Nederland een aantal dingen voor Eyckenstein: naast de aanplant van het nieuwe bos bij het Dassenbosje, ook bijvoorbeeld het regelen van natuurbeheersubsidie, ecologische monitoring en de uitvoering van de omvorming naar heide bij het Boetzelaersveld.

 

Algemene Ledenvergadering

Twee keer per jaar houdt de Bosgroep een Algemene Ledenvergadering. Zo veel mogelijk gebeurt dat elke keer op een andere plek bij één van de leden van de Bosgroep. Deze dag mocht Otto van Boetzelaer, beheerder van het familielandgoed, zo’n 35 leden plus de medewerkers van de Raad van Toezicht verwelkomen in restaurant De Mauritshoeve, waar het formele deel van de bijeenkomst werd gehouden. Naast deze formele zaken is hier ook een toelichting gegeven op de projecten die Eyckenstein gezamenlijk met de Bosgroep en de Provincie ontwikkelt. Als voorbereiding op de excursie naar de aanplant van nieuw bos na de vergadering werd daar alvast informatie over verstrekt.

 

Excursie naar Dassenbosje

Het thema van deze dag was ‘Aanleg van nieuw bos’. Na het formele deel volgde daarom als vanzelfsprekend een bezoek aan het gebied rond het Dassenbosje ten westen van Maartensdijk. Daar konden de deelnemers de mooie resultaten zien van de kersverse aanplant die Landgoed Eyckenstein begin dit jaar in samenwerking met Rijkswaterstaat en Provincie Utrecht heeft laten uitvoeren. Het inplantproject is door Bosgroep Midden Nederland geleid.

Bosgroep met de leden midden tussen de nieuwe aanplant bij het Dassenbosje.

 

Bosgroep Midden Nederland is een coöperatie van bos- en natuureigenaren. Het werkgebied van de Bosgroep is de provincie Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en de Flevopolder. De Bosgroep ondersteunt haar leden, dat zijn er ruim 600, bij hun terreinbeheer. Tot de leden behoren bos- en natuurbeheerders, particuliere bos- en landgoedeigenaren, gemeenten en organisaties als Natuurmonumenten en Geldersch Landschap. Samen met de twee andere regionale bosgroepen in Nederland valt deze bosgroep onder de overkoepelende Unie van Bosgroepen.