Eerste resultaten omvorming Boetzelaersveld

2021-09

Bijna een jaar lang, van zomer 2019 tot zomer 2020, is er gewerkt aan het omvormen van het Boetzelaersveld en omgeving naar natuurvriendelijk gebied. Wat zijn tot nu toe de resultaten van de omvorming?

 

Landbouwgebied

In het landbouwgebied zijn de beoogde doelstellingen al grotendeels bereikt. Een deel is afgegraven tot op het witte zand. Daar ontwikkelt zich een mooie vegetatie van soorten die het op een voedselarme bodem goed doen. Een ander deel van het gebied is extensief beheerd grasland. Daar grazen de stieren van de biologische Boerderij Eyckenstein. Daarnaast is er een deel als extensief beheerd akkerland ingericht. Vooral het eerste jaar na de omvorming was hier tussen het koren een geweldig mooie bloemenzee te zien. Een mooi resultaat is dat hier in het voorjaar een jagende blauwe kiekendief is waargenomen. Of deze roofvogel hier vaker jaagt, is niet vastgesteld, maar deze waarneming zegt wel iets over de ontstane natuurwaarde van dit gebied. Onlangs stond in de media dat de blauwe kiekendief in Nederland bijna is uitgestorven en dat er dit jaar minder dan tien broedparen zijn waargenomen.

 

Jagende blauwe kiekendief

 

Een andere mijlpaal van dit gebied is dat Boerderij Eyckenstein in augustus het eerste biologische roggebrood kon verkopen met graan van het Boetzelaersveld

 

Roggebrood van graan van het Boetzelaersveld

 

 

Heidegebied

Ten noorden van het Boetzelaersveld ligt een gebied waar de oorspronkelijke oppervlakte aan heide is uitgebreid van 2,2 ha naar 9,6 ha. Op het eerste gezicht lijkt het nieuwe gebied er nog steeds troosteloos kaal bij te liggen. Maar wie goed kijkt, ziet dat er vele duizenden kleine heideplantjes ontkiemd zijn, waarvan sommige zelfs al (op hun piepjonge leeftijd) tot bloei zijn gekomen. Dit geeft ons veel vertrouwen dat zich hier op korte termijn een prachtig heidegebied zal ontwikkelen. Na verdere ontwikkeling van de hei moet het ook mogelijk worden om er af en toe eens een kudde schapen te laten grazen, die ervoor moet zorgen dat de hei niet door gras en boomopslag wordt overwoekerd.

 

Ontkiemde heideplantje dat al in bloei staat

 

 

Eerdere artikelen over de omvorming van het Boetzelaersveld (van nieuw naar oud):