Ambities van Landgoed Eyckenstein

2017-12

Voor een landgoed als Eyckenstein is het goed om zowel naar het verleden als naar de toekomst te kijken. Welke historische elementen wil je behouden en eventueel als handelsmerk naar buiten brengen, maar ook: welke wensen zijn er voor de toekomst, met name om het landgoed toekomstbestendig te kunnen houden? Dat laatste kunnen natuurlijk zowel concrete plannen zijn als stippen op de verre horizon.

Welke ambities Eyckenstein heeft, kunt u hieronder lezen. Het overzicht loopt uiteen van nog geheel ‘groen’ tot geheel ‘rijp’ en zelfs al in uitvoering en is niet uitputtelijk.

 

Omvorming Boetzelaersveld tot natuur

Het Boetzelaersveld is een 11,5 ha groot landbouwgebied tussen Lage Vuursche en Hollandsche Rading, dat al meer dan honderd jaar geleden is aangelegd door Mr. Willem Carel baron van Boetzelaer (1845 – 1934). Het omvormingsproject houdt in dat het landbouwgebied aan de natuur teruggegeven wordt. Na enkele jaren in voorbereiding en uitvoerig overleg met de provincie Utrecht is het project nu bijna uitvoeringsklaar. Op de luchtfoto van GoogleMaps is te zien dat dit landbouwgebied nu nog een grote blokkade voor de natuur vormt. Tussen alle afrasteringen in Lage Vuursche en Hollandsche Rading is de ecologische doorgang daar maar 600 meter breed. Daar komt verandering in: het gebied blijft een open landschap en wordt voor het overgrote deel tot enkele voedselarme natuurakkers en kruiden- en faunarijkgrasland omgevormd. Het huidige heidegebied ten noordoosten van het veld wordt uitgebreid van 2,2 ha tot 11,8 ha. Uiteindelijk zal het hele gebied een robuuste verbindingszone vormen tussen de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi.

Op 30 oktober hebben we met gedeputeerde Mirjam Maasdam en Het Utrechts Landschap een veldbezoek gebracht, om de ontwikkeling van de heide voor de toekomst op de kaart te houden.

ambitie-bestaande-hei-375

Bestaande hei ten noordoosten van het Boetzelaersveld

Dassenbosje in het Noorderpark
In mei 2015 heeft Eyckenstein het Dassenbosje in het Noorderpark in beheer gekregen, waarin de oudste dassenbucht in de provincie Utrecht gelegen is. Om deze dassenburcht een gezonde en zekere toekomst te geven, streven wij ernaar om ook de gronden ten oosten van dit bosje om te vormen naar schraal grasland. Dit draagt bij aan fourageermogelijkheden voor de dassen. Om dit te kunnen verwezenlijken, zou er financiering beschikbaar moeten komen bijvoorbeeld vanuit natuurcompensatie rond verbreding van de A27. Dassenvereniging Utrecht – ’t Gooi en Natuurmonumenten zijn hierin onze partners. Ook bij de provincie is dit via verschillende kanalen ingebracht en vinden meerdere verantwoordelijken het een mooie uitdaging, die echter nog niet gerealiseerd is (kan worden).

 

Herstel van de Koude bak in de moestuin
Achter de Orchideeënkas, die in 2015 gerestaureerd is, ligt de Koude bak (of Platte bak). We schreven er in de nieuwsbrief van juni 2016 al over. Belangrijkste aandachtspunt zijn de glazen ramen, die erop behoren te liggen. Enkele jaren geleden zijn twee van de zes ramen van de platte bak al hersteld. Nu willen we de overige vier ramen nog terug brengen, zodat het gebruik hiervan weer mogelijk is. Omdat de ramen loodzwaar zijn, hebben we een systeem bedacht waarmee ze zonder al te veel moeite weggetakeld kunnen worden wanneer er in de bak gewerkt moet worden. De totale kosten van het herstel van de ramen en het takelsysteem worden begroot op omstreeks € 15.500. Van Streekfonds Utrechtse Heuvelrug en K.F. Hein Fonds hebben wij toezeggingen ontvangen. Wij zijn nog op zoek naar een derde fonds. Graag willen wij het herstel in het voorjaar uitvoeren. Klanten van Tuinderij Eyckenstein hebben in 2016 en 2017 in totaal 500,- euro gedoneerd voor de restauratie van de platte bakken. Nu de rest nog! Hiervoor schrijven we fondsen aan, maar donaties zijn welkom!

Koude bak 1500

 

Folly van Eyck
Tussen de Eikensteeg en de grafkelder loopt de Grafkelderlaan. De grafkelder en deze laan zijn aangelegd door de familie Eyck, die voor de familie Van Boetzelaer op Eyckenstein woonde. In 1811 heeft Maurits Jacob Eyck van Zuylichem dwars over de laan naar de grafkelder een grote cirkel laten aanleggen, die hij de Tempel van Pan noemde. Het was een folly, een bouwwerk dat met opzet nutteloos of bizar is. De cirkel bestond uit een buitenste ring van berken, een middelste ring van 72 pijnbomen en een binnenste ring van fijnsparren. Op vier plaatsen was de cirkel onderbroken door een portaal, zodat het geheel gelijkenis met een tempel vertoonde. Van hieruit waren verschillende kringen van wandelingen uitgezet. Daarmee vormde dit een tamelijk unieke geometrische, vroeglandschappelijke tuinstructuur. Tegenwoordig is de folly deels nog goed terug te vinden in het veld in de vorm van een ondiepe greppel.

Onze wens is om deze folly met vier portalen weer geheel te herstellen, vanwege zijn waarde als vroeglandschappelijke tuinstructuur. In 2018 hopen we al flinke stappen met dit project te kunnen maken. Een eerste stap is historisch onderzoek naar de opbouw, de kringen van wandelingen en uit te zoeken hoe uniek deze oude tuinstructuur is. Uit het onderzoek zal ook moeten blijken hoe het herstel van de folly het beste vorm gegeven kan worden. Ook zal hieruit blijken welke financiële middelen hiervoor nodig zijn. Onduidelijk is nog hoe de wandelingen gelopen hebben en of herstel daarvan mogelijk is. Het zou mooi zijn als we deze folly uiteindelijk als Rijksmonument gerangschikt kunnen krijgen. Als naam voor dit project houden we voorlopig ‘Folly van Pan’ aan.

Laat een reactie achter