Bestrijding woekerende exoten leidt tot resultaat

2016-10

Afgelopen jaren is er met het verrichten van vrijwilligerswerk veel aandacht besteed aan het bestrijden van enkele zogenoemde ‘invasieve exoten’, uitheemse soorten die hier woekeren. De vrijwilligersploeg van Landschapsbeheerploegen Utrecht (die voorheen onder Landschap Erfgoed Utrecht vielen) is al enkele jaren bezig met het bestrijden van Amerikaanse vogelkers (zie: nieuwsbrief juni 2014 blz. 3). Dat begint nu duidelijk tot resultaat te leiden. In de bosvakken waar zij aan het werk geweest zijn, zijn de bomen van deze soort vanaf enig formaat afgestorven. Maar niet te vroeg gejuicht: duizenden kiemplantjes van de Amerikaanse vogelkers staan al te trappelen om de vrijgekomen plaatsen weer op te vullen. Als deze lichting aan voortplanting toe begint te komen, zal het hele bestrijdingsproces zich moeten herhalen. Pas als deze ronde voorbij is, zal de aanwas in het betreffende bosvak waarschijnlijk veel minder zijn.

Dit jaar is de ploeg van Landschapsbeheerploegen Utrecht ook begonnen met het intensief bestrijden van Japanse duizendknoop (foto rechts boven). Omdat deze exoot een enorme herstel- en overlevingskracht heeft, is het echt een kwestie van lange adem. Onder de grond zitten lange wortelstokken waaruit steeds weer nieuwe planten opgroeien. De vrijwilligers proberen daarom zo veel mogelijk deze wortelstokken uit te graven. Helaas is dat lang niet altijd goed mogelijk, bijvoorbeeld langs de Eikensteeg, waar de wortelstokken tussen de stenen ondergrond van de weg zitten. Uitputten door het steeds weer verwijderen van de jonge scheuten lijkt hier de enige oplossing te zijn.

Twee andere invasieve exoten hebben we al behoorlijk onder de duim: de reuzenberenklauw en de reuzenbalsemien. Hoewel met name de reuzenbalsemien al behoorlijke velden vormde, zijn we er toch nog op tijd bij geweest om deze soorten uit te kunnen roeien. We zullen nu hopelijk alleen een enkele keer een nieuwe brandhaard de kop in moeten drukken.

Al deze ongewenste plantensoorten zijn het landgoed binnengedrongen door verwildering vanuit tuinen en helaas vooral door illegale stort van tuinafval. Dat laatste geldt met name voor de Japanse duizendknoop. We doen daarom een dringende oproep aan iedereen om alle tuinafval altijd alleen via de ophaaldienst of bij de gemeentewerf af te voeren.

De vrijwilligersploeg van de Vrienden van Eyckenstein, aangestuurd door Lex van Boetzelaer, heeft zich de laatste twee buitenwerkdagen gericht op de bestrijding van Amerikaanse vogelkers (foto rechts onder). Volgens de methode van de Landschapbeheerploegen hebben ze de bomen de voorgaande keer op kniehoogte afgezaagd of geringd. Nu er weer volop uitlopers aan de bomen zaten, zijn deze afgehakt, met de bedoeling de bomen zo uit te putten.

We willen hier nog eens onze grote waardering uitspreken voor het waardevolle werk wat al deze vrijwilligers voor het landgoed doen!

Landschapbeheerploegen Japanse duizendknoop 20160617 - 750

Japanse duizendknoop groeit tussen de bakstenen fundering onder de Eikensteeg. Vrijwilligers van Landschapbeheerploegen.

 

Amerikaanse vogelkers 20160924 750

Uitlopers van Amerikaanse vogelkers verwijderen. Vrijwilligers van de Vrienden van Eyckenstein.

 

 

Laat een reactie achter