Bzzzzz

bzzz-20180415_133822-bijen

 

2018-06

U heeft het de afgelopen tijd regelmatig in de media kunnen volgen: het gaat slecht met onze bijen en hommels. Terwijl we een groot deel van ons voedsel aan de bijen te danken hebben, hebben we het bijenbestand vooral in de afgelopen vijfentwintig jaar weten te minimaliseren. Van de 357 wilde bijensoorten in Nederland staan er 181 op de rode lijst, wat betekent dat ze met uitsterven worden bedreigd. Daarmee komt onze voedselproductie in gevaar.

Wat is er aan de hand? Door voortdurende schaalvergroting en het steeds efficiënter werken in de landbouw is er nauwelijks meer voedsel voor de bijen en hommels beschikbaar en het gebruik van bestrijdingsmiddelen zorgt voor veel sterfte onder de insecten.

Familie Beeker op Boerderij Eyckenstein zet zich intensief in om de landerijen natuurvriendelijk in te richten. Door een ander beheer veranderen de groene graslanden in een bloemenzee. Langs de akkers waarop wintergerst verbouwd wordt, wordt steeds een strook van zes meter breedte met een bloemenmengsel ingezaaid. En groene weilanden veranderen door een natuurvriendelijk maai- en mestbeheer in een bloemenzee. Bijen en andere insecten kunnen hier weer volop voedsel vinden.

 

Inzaaiactie

Op zaterdag 28 april is er door Boerderij Eyckenstein een grootscheepse inzaaiactie georganiseerd. Dit gebeurde in samenwerking met de Bee Foundation en de Werkgroep Grauwe Kiekendief. Iedereen was welkom om te komen helpen met het inzaaien van de akkerranden met een rijk bloemzadenmengsel. Na een officiële opening door Otto van Boetzelaer (beheerder Landgoed Eyckenstein) en een werkinstructie door Jacob Beeker (Boerderij Eyckenstein) en Sonne Copijn (directeur Bee Foundation) konden alle aanwezigen aan de slag. Om het bloemenmengsel gelijkmatig te kunnen verspreiden, deed ieder eerst een emmer half vol met droog zand, waarna er een handje zaden grondig doorheen werd gemengd.

inzaaiactie-weiland-750

Bijvriendelijke bloemenzee bij Boerderij Eyckenstein als gevolg van ander maaibeheer.

Vakkundig met de zwaai van een ambachtelijke zaaier werd de inhoud van de emmers door de tientallen deelnemers over de strook rondom de akker verspreid. Nog even een beetje harken om het zaad onder te werken en de klus was alweer geklaard. Vele handen maken tenslotte licht werk. Alsof het in het inzaaiprogramma was opgenomen, begon het na het inzaaien nog te regenen, zodat het zaad van het nodige vocht werd voorzien.

inzaaiactie-sonne-375

Sonne Copijn legt uit hoe het zaad eerst met droge grond vermengd wordt en daarnaar over de rand van de akker wordt verspreid.

 

inzaaiactie-jacob-375

Op aanwijzing van Jacob Beeker verspreiden alle zaaiers zich rondom de akker om het zaad te verspreiden.

inzaaiactie-zaaien-750

Een strook van zes meter rondom de akker wordt ingezaaid.

 

Presentaties

Terug op de boerderij werden er enkele interessante presentaties gegeven.

Ben Koks (directeur Werkgroep Grauwe Kiekendief) uitte zijn grote enthousiasme over dit inzaaiproject. Niet alleen voor insecten, maar ook voor akkervogels is dit van groot belang. Akkervogels zoals de grauwe kiekendief hebben het zwaar, eveneens vanwege de huidige efficiënte landbouw. Hij zet zich er al jaren voor in om akkervogels weer terug te krijgen in het Nederlandse landschap en hoopt die ook spoedig op Boerderij Eyckenstein te kunnen vinden.

Sonne Copijn lichtte de oorzaak en gevolgen van de sterke achteruitgang van hommels, bijen en vele andere insectensoorten toe en wat ervoor nodig is om het tij weer te keren. De aanwezigheid van een verscheidenheid aan bloemen het hele groeiseizoen door is van groot belang. Wat betreft insecticiden kon Sonne het goede nieuws vertellen dat er net een belangrijke mijlpaal bereikt was. Neonicotinoïden zijn een van de meest gebruikte insecticiden in de wereld. De Europese Commissie heeft op 26 mei besloten dat het gebruik van de drie belangrijkste neonicotinoïden (clothianidine, imidacloprid en thiamethoxam) zes maanden na het besluit verboden wordt.

inzaaiactie-sprekers-750

De drie sprekers: vlnr Sonne Copijn, Ben Koks en Arjan Janknegt

inzaaiactie-zaaimachine-375

Arjan Janknegt laat een prachtige ambachtelijke handzaaimachine zien. Die wordt als een soort viool bediend: door met de stok heen en weer te duwen, wordt het zaad naar buiten gezwierd.

 

Laat een reactie achter